Sweden Water Research

2010 startades Sydvattens FoU-avdelning med syftet att främja företagets dricksvattenproduktion och branschen som helhet. Sedan 2014 bedrivs forskningen i bolaget Sweden Water Research (SWR), Sydvattens, VA SYD:s och NSVA:s gemensamma forskningsbolag med säte på Ideon i Lund.

De olika forsknings- och utvecklingsprojekten syftar till långsiktigt värdeskapande kunskap om vatten i samhällsbyggandet. Medlen för att nå dit är att forska, utveckla, utbilda och nätverka. Projekten drivs tillsammans med andra aktörer men tillämpas också direkt i Sydvattens interna utvecklingsarbete. Sydvattens forskningschef Kenneth M Persson är även forskningschef på SWR samt professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds Universitet. I Sydvattens forskningsstab ingår forskningsledare Christian Alsterberg, Clemens Klante och Kristofer Hägg, industridoktorand August Bjerkén samt Juha Rankinen som är föreståndare för Forskningsstation Bolmen.

Fokus på råvatten

Bland SWR:s forskningsområden finns förbättrat skydd av råvattentäkter, ökad råvattenkvalitet, utveckling inom vattenberedning och dricksvattendistribution samt forskningskommunikation med omvärlden och andra vattenintressenter.

Omvärldsbevakning

Genom SWR får ägarna även en genväg till andras forskning. Det ligger också ett stort värde i att utbilda forskare då de tidigt etablerade relationerna och nätverken med de svenska vattenorganisationerna alltid finns kvar som en viktig resurs för framtida intressanta samarbeten. Med en aktiv forskningsverksamhet får SWR och därmed Sydvatten del av värdefull ny kunskap och möjligheter att genomföra strategiska satsningar.

Kontakt

  • Sydvattens logo - tunneln i genomskärning

    Kenneth M Persson

    Forskningschef

    kenneth.m.persson@sydvatten.se

Publicerad

Uppdaterad