Emma Enström – Vattenpolicy för samverkan i avrinningsområden

Emma Enström, doktorandVad är utmaningarna och möjligheterna inom svensk vattenförvaltning? Och hur kan en framtida vattenförvaltning se ut? Detta är frågor som Emma kommer fördjupa sig i under sitt doktorandprojekt.

Syfte och målsättning

Emma Enström är industridoktorand på Sweden Water Research via Lunds universitet. Doktorandprojektet kommer utveckla vattenpolicy för samverkan i avrinningsområden. Syftet är att undersöka utmaningar och möjligheter inom svensk vattenförvaltning för att få en fördjupad förståelse av nuvarande och framtida svensk vattenförvaltning. För att genomföra detta kommer projektet att kartlägga samverkan mellan aktörer, vilka som är delansvariga för vattenförvaltningsfrågor, vilka styrmedel som kan användas samt bra och mindre bra erfarenheter nationellt och internationellt.

Studieområde

Projektet kommer börja med att studera Kävlingeåns avrinningsområde och Lagans avrinningsområde.

Genomförande

Forskningsmetoder som kommer användas är bland annat studier av existerande förvaltningssystem samt litteratur och lagstiftning. Vidare kommer projektet använda sig av intervjuer, enkäter och deltagandemetoder för att samskapa framtidens vattenförvaltning.

Bakgrund

Vatten är en förutsättning för livet och för samhällen i form av dricksvatten, sanitet och mat. Senaste årens klimatrelaterade extremväder såsom skyfallsrelaterade översvämningar och torka har uppmärksammat värdet av vatten samt dess begränsningar. Vattensystemet sträcker sig bortom administrativa gränser och har således en rad olika intressenter, däribland jordbruk, industrier, dricksvattenproduktion, vattenkraft och naturvärden. Detta i kombination med brister i koordineringen kring vatten lokalt, regionalt och nationellt kräver ett brett politiskt engagemang, deltagande från alla aktörer samt relevant och funktionell lagstiftning. Detta för att säkra vattenresurser och skapa fungerande organisatoriska lösningar för en funktionell samverkan.

Sweden Water Research

Lunds universitet

Publicerad

Uppdaterad