Publikationer och rapporter

Här finns publikationer, rapporter, ex-jobb och artiklar med koppling till Sydvattens verksamhet.

 

Exjobb

Modellering av extern fosforbelastning till Vombsjön
Författare: Johanna Jönsson
År: 2024
Organisatio: Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

 

Metaller i Vombsjön – Mygglarver som bioindikator för miljöövervakning
Författare: Siri Bengtsson
År: 2024
Organisation: Lunds Universitet

 

Assessing the Risk of Zebra Mussel Establishment in Two South Swedish Drinking Water Sources
Författare: Annika Enge
År: 2024
Organisation:

 

UV-VIS spektrofotometrisk undersökning av aluminiumbaserade koaguleringsmedel för ytsjövattenrening

Författare: Philip von Wowern
År: 2024
Organisation: KTH – Kungliga Tekniska Högskolan

 

Effects of recirculating water treatment sludge

Författare: Sofia Mile
År: 2023
Organisation: Lunds universitet

 

The Possibility to Implement Artificial Recharge into the Aquifer System at Kristianstadsslätten in south of Sweden 

Författare: Sandra Andersson; Kristofer Hägg, Kenneth M Persson
År: 2018
Organisation: University of Strathclyde

 

Förutsättningar för djupinfiltration av ytvatten från Ivösjön till Kristianstadbassängen

Författare: Anna Hjertman
År: 2018
Organisation: Lunds universitet

 

Artiklar

Exploring source water mixing strategies to reduce chemical consumption and environmental footprint in surface water treatment Accepted, kommer publiceras snart.

Publikation: Water Practice and Technology 
Författare: Kristofer Hägg, Tobias Persson
År: 2024

 

A trophic cascade causes unexpected ecological interactions across the aquatic–terrestrial interface under extreme weather
Publikation: Oikos journal / Nordic Society Oikos
Författare: Björn K. Klatt, Bethany Pudifoot, Pablo Urrutia-Cordero, Henrik G. Smith, Christian M. Alsterberg
År: 2022

 

Understanding short-term organic matter fluctuations to optimize drinking water treatment

Publikation: Water Practice & Technology, 17(10), 2141-2159
Författare: Clemens Klante, Kristofer Hägg, Magnus Larsson
År: 2022

 

Filter media for basin infiltration: a case study

Publikation: Water Practice & Technology, 17(7), 1505-1514.
År: 2022
Författare: Kristofer Hägg, Britt-Marie Pott

 

Water quality changes during the first meter of managed aquifer recharge

Publikation: Environmental Science: Water Research & Technology, 7(3), 562-572
År: 2021
Författare: Kristofer Hägg, Jing Li,  Masoumeh Heibati, Kathleen Murphy, Cathrine Jane Paul, Kenneth M Persson

 

Source water quality requirements for artificial groundwater recharge

Publikation: Water Practice & Technology, 16(4), 1510-1514
År: 2021
Författare: Kristofer Hägg, Sandy Chan, Tobias Persson, Kenneth M Persson

 

Ultrafiltration membranes in managed aquifer recharge systems

Publikation: Water Supply, 20(4), 1534-1545
År: 2020
Författare: Kristofer Hägg, Tobias Persson, Olivia Söderman, Kenneth M Persson

 

The impact of lake water quality on the performance of mature artificial recharge ponds

Publikation: Water
År: 2019
Författare: Jing Li, Kristofer Hägg, Kenneth M Persson

 

Combining chemical flocculation and disc filtration with managed aquifer recharge

Publikation: Water (Switzerland) (10 pages). doi: 10.3390/w10121854.
År: 2018
Författare: Kristofer Hägg, Michael Cimbritz, Kenneth M Persson

 

Rapporter

Mot vattenvårdsplan 2.0
År: 2024
Författare: Christian Alsterberg, Sydvatten och Tette Alström, Ekologigruppen, på uppdrag av Kävlingeåns vattenråd.
Organsiation: Sydvatten, Kävlingeåns vattenråd, Ekologogruppen

 

Inoculation with adapted bacterial communities promotes development of full scale slow sand filters for drinking water production

Publikation: Sience Direct, Water Research, Volume 253, 1 april 2024, 121203
År: 2024
Författare: Tage Rosenqvist, Sandy Chan, Jon Ahlinder, Emelie N. Salomonsson, Carolina Suarez, Kenneth M. Persson, Peter Rådström, Catherine J. Paul

 

Gemensam förvaltning av vattenresursen
Författare: Christian Alsterberg och Jenny Åström, Sydvatten och Matilda Valman, Södra östersjöns vattenmyndighet
År: 2023
Organisation: Södra Östersjöns vattenmyndighet, Lunds Universitet / Lunds Tekniska Högskola, Sydvatten

 

Förvaltningsplan för fisk och fiske
Författare: Christian Alsterberg, Sydvatten
År: 2023
Organisation: Öveds kloster, Sydvatten, Kävlingeåns Vattenråd

 

Artificial recharge plants for drinking water supply– Groundwork for a manual for operation

Publikation: Svenskt Vatten / The Swedish Water & Wastewater Association, (SWWA). (58 pages). Rapport nr 2018-11
År: 2018
Författare: Kenneth M Persson, Kristofer Hägg, Qing Zhao, Tobias Persson

 

The possibility to implement artificial recharge at Kristianstadsslätten in south of Sweden

Publikation: Tidskriften Vatten, 2018-3
År: 2018
Författare: Sandra Andersson, Kristofer Hägg, Kenneth M Persson

 

Publicerad

Uppdaterad