Ringsjöverket

Det dricksvatten som Sydvatten producerar renas i våra vattenverk, Ringsjöverket och Vombverket, som ligger vid Ringsjön respektive Vombsjön. Att rena vattnet är en omfattande process.

Ringsjöverket producerar vatten till Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Svalöv, Ängelholm samt delar av Båstad, Malmö och Staffanstorp.

Bolmen ersatte Ringsjön

Ringsjöverket togs i drift 1963. Till en början togs vatten från Ringsjön, men 1987 när Bolmentunneln var färdigbyggd övergick Ringsjöverket till att hämta råvatten från Bolmen. I dag används Ringsjön enbart som reservvattentäkt om det skulle ske en olycka som hindrar Bolmenvattnet från att nå Ringsjöverket.

Via Bolmentunneln nås Ringsjöverket av i genomsnitt 1 400 liter råvatten per sekund.

Så här fungerar Ringsjöverket

Klicka på bilden för en större version.

Ringsjöverkets process

Ringsjöverkets process

Reningsprocessen inleds – kemisk fällning

Väl i Ringsjöverket renas råvattnet först med kemisk fällning. Kemikalien som tillsätts drar åt sig föroreningar som finns i vattnet och bildar små flockar. Flockarna leds efter fällningssteget in i lamellsedimenteringsbassänger där flockarna sjunker till botten och tas ut ur reningsprocessen.

Snabbfilter

Därefter leds vattnet in i snabbfilter där vattnet filtreras genom en sandbädd för att avskilja de sista flockarna.

Långsamfilter

I nästa steg renas vattnet i långsamfilter som är placerade utomhus. I långsamfiltren bildas ett skikt av aktiva mikroorganismer som bryter ner organiska ämnen i vattnet. Detta minskar vattnets färg, lukt, smak och kemiska syreförbrukning.

UV-ljus

I UV-aggregaten belyses vattnet med kortvågigt, ultraviolett ljus. UV-ljuset slår ut mikroorganismernas genetiska material så att de inte kan fortsätta föröka sig.

Desinficering

Slutligen desinficeras vattnet i förebyggande syfte med en liten mängd klor innan det färdiga dricksvattnet pumpas ut i distributionsnätet.

Kontinuerliga prover

För att kontrollera driften tar driftlaboratoriet kontinuerligt prover för analyser på råvatten, vatten under beredning och på färdigt dricksvatten. Information om vattensammansättningen finns här.

 

För att vara garderad vid driftstörningar finns reservkraft på båda verken och vattenverkens leverans kan styras mellan verken för redundans i systemet.

 

Kontakt

  • Sydvattens logo - tunneln i genomskärning

    Sydvatten

    Växel

    info@sydvatten.se

    010-515 10 00

Publicerad

Uppdaterad