Vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter.

Sydvatten bedriver en kommunal verksamhet på uppdrag av kommunerna på samma villkor som svenska kommuner gör i allmänhet. Bolaget lyder under såväl kommunallagen som lagen om allmänna vattentjänster vilket bland annat innebär att bolaget inte får ”gå med vinst”. Sydvatten får därmed inte dela ut vinster till sina ägare och har därmed inget vinstintresse. Maximal samhällsnytta så effektivt som möjligt är uppdraget.

Tunnel från Småland till Skåne

Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Det dricksvatten företaget producerar tas från sjön Bolmen som ligger i Småland och Vomb­sjön som ligger i Skåne. Från småländska Bolmen leds vattnet i den 8 mil långa Bolmentunneln till Skåne. Om det skulle uppstå problem med försörjningen från Bolmen finns det även möjlighet att ta vatten från reservvattentäkten Ringsjön i Skåne.

Sydvatten distribuerar vatten till bolagets delägarkommuner som ansvarar för ledningsnätet inom respektive kommun. Dricksvattnet från Sydvatten uppfyller alla kvalitetsmål med god marginal.

Sydvatten leds av en styrelse som består av representanter från de 17 delägar­kommunerna: Malmö, Helsingborg, Lund, Landskrona, Eslöv, Bjuv, Burlöv, Båstad, Höganäs, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm.

30 000 simbassänger

Varje dag förser Sydvatten ca 1 miljon invånare med friskt kranvatten. För att kunna tillgodose vattenbehovet pumpas det varje dag, året runt, ut cirka 211 000 kubikmeter dricksvatten i ledningsnätet från Ringsjöverket och Vombverket. På ett år behandlas och distribueras 77 miljoner kubikmeter dricksvatten – det motsvarar ungefär 2 miljoner vattenfyllda tankbilar eller 30 000 50-meters simbassänger.

Varför bildades Sydvatten?

I mitten av 1960-talet förordade en statlig utredning att vattenförsörjningen i Skåne borde lösas genom överföring av vatten från sjön Bolmen i Småland. År 1966 slog sig därför Malmö, Helsingborg, Lund, Landskrona och Eslöv samman och bildade aktiebolaget Sydvatten för att trygga vattenförsörjningen inom regionen. Tio år senare anslöt sig ytterligare sju kommuner till Sydvatten – Burlöv, Höganäs, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svalöv och Svedala. 1983 tog Sydvatten över driften av Vombverket och Ringsjöverket. 2004 blev Vellinge kommun delägare, 2008 tillkom Bjuvs kommun, 2010 Skurups kommun, 2012 Ängelholms kommun och 2018 Båstads kommun.

Publicerad

Uppdaterad