Foto Sydvatten

Ekonomi

2017 i korthet:

  • Laboratoriet på Ringsjöverket har byggts ut och ska nu ackrediteras.
  • Ny forskningsstation vid Bolmen invigd.
  • Förberedelserna för att leda Bolmenvatten till Vomgverket pågår, bland annat med pilotförsök vid Ringsjöverket gällande förbehandling av Bolmenvatten.
  • Markförvärv vid Vombverket stärker vattenskyddet.
  • Bygget av råvattenledningen mellan Bolmentunnelns slut och Ringsjöverket har nått halvvägs.