Foto Sydvatten

Ekonomi

2018 i korthet:

  • En ny strategisk plan tillsammans med en hållbarhetsplan beslutades under året.
  • Slutlig dom i Statkraftmålet – efter elva år i domstol.
  • Råvattenledningen mellan tunneln och Ringsjöverket färdigställdes.
  • Projekt Klimatsäkert vatten startade – hur ska vattnet räcka till allas behov och vem ska se till
    att det räcker?
  • Drygt 900 gymnasieungdomar utbildades vid Bolmen i Tänk H2O!

 

Foto framsidan AR 2018 2