vattendroppar på blomblad

Ekonomi

2020 i korthet

Sydvattens övergripande strategi är att skapa ett långsiktigt säkert, redundant och hållbart dricksvattenförsörjningssystem. 2020 har varit ett år som på flera sätt visat på vikten av att fullfölja den valda strategin. Under hösten antogs en ny budget med tioårsplan för Sydvatten. Bolaget är inne i en intensiv investeringsfas som kommer att pågå under de kommande tio åren då projekt för totalt 3,4 miljarder ska genomföras.

Framsida årsredovisning 2020

 

 

Årsredovisningar

Publicerad

Uppdaterad