Tryckmatare Foto Hjalmar Arvidson

Vattenförbrukning

I genomsnitt använder varje person i Sverige 160 liter vatten per dygn.

Det mesta går åt för att sköta den personliga hygienen. De största vattenmängderna i hushållen går åt till:

  • 10 liter för mat och dryck
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Förutom vår synliga vattenkonsumtion använder vi även så kallat virtuellt vatten. Det är vatten som har behövts för att framställa bland annat mat och kläder åt oss. Läs mer om virtuellt vatten och vattenförbrukning här.

Läs mer om vattenförbrukning