Säkert vatten är vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Just nu levererar vi

liter per sekund

Ringsjöverket: L/s
Vombverket: L/s

Ändrad vattensammansättning

Gäller Lunds kommun, delar av Eslövs kommun samt Hjärup i Staffanstorps kommun. På grund av tillfälliga störningar i leveransen av dricksvatten från Bolmen kommer vi…


Sweden Water Research-dagen 2018

Sweden Water Research-dagen är en bra möjlighet för VA-branschen att mötas, lära och nätverka. Årets forskningsdag var inget undantag, med nära 200 intresserade som kom…


Nu är stipendiet utlyst för 2019-års Tänk H2O!kurser!

För att öka gymnasieelevers medvetenhet om frågor som rör vatten, delar Sydvatten varje år ut stipendiet Tänk H2O! Stipendiet Tänk H2O! erbjuder gymnasielärare och deras…


Teknisk samverkan över gränserna

Onsdag 20 november träffades VA-chefer, ingenjörer och projektledare från Sydvatten, tillsammans med delägarkommunerna, VA SYD, NSVA samt danska Novafos i ett tekniskt samrådsmöte för att…


Klimatsäkert vatten – behov och lösningar för medborgaren och samhället

De senaste årens torka har aktualiserat vatten som bristresurs i Sverige. Klimatförändringen medför att extremväder i form av såväl värmeböljor som skyfall blir allt vanligare,…


Vill du också ha ett arbete som gör världen lite bättre och som tänker på kommande generationer?

Vad efterfrågar unga hos arbetsgivare och vilka möjligheter finns för kommunala företag att attrahera morgondagens medarbetare? Svar på detta ges i Sobonarapporten 2018 som fokuserar…


Blogginlägg Byggdagboken: Nedräkning inför sista röret

Byggdagboken: På byggdagbok.se kan du följa Sydvatten och Peab som tillsammans bygger en ny råvattenledning mellan Äktaboden och Ringsjöholm. Bygget startade våren 2016 och beräknas…


Goda bakterier i fokus för framtidens dricksvatten

På fredag den 26 oktober disputerar Sandy Chan med sin avhandling ”Processes governing the drinking water microbiome”. Sandy har forskat på vilken roll mikroorganismer i…


Informationsmöte för Fokus Vombsjön 6 nov 2018

Projekt Fokus Vombsjön Projektet är ett samarbete mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans…


“Unga lär sig om vattnets värde” – HallandsPosten besöker Tänk H2O!

Varför är vårt dricksvatten så värdefullt och vad händer om vi tar det för givet? Just nu gör ungdomar en djupdykning på temat vatten i…