Säkert vatten är vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 16 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Just nu levererar vi

liter per sekund

Ringsjöverket: L/s
Vombverket: L/s

Ny webbplats för Forskningsstation Bolmen

Nu finns en egen webbplats för Forskningsstation Bolmen. Du hittar den på www.forskningsstationbolmen.se . På sidan kan du bland annat läsa om vad som händer på…


Världsvattendagen 2018 firades tillsammans Spyken

Den 22 mars är sedan 1992 Världsvattendagen. Dagen infördes av FN för att uppmärksamma vattenfrågan världen över. Sydvatten firade i år tillsammans med gymnasieskolan Spyken…


Kemira-priset 2018 till Stefan Johnsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten

Sydvattens säkerhets- och kvalitetschef Stefan Johnsson har tilldelats Föreningen Vattens miljöpris Kemira-priset. Motiveringen är bland annat att han arbetat fram branschunderlag för informationssäkerhet och riktlinjer…


Frågor och svar om Sydvattens studieresor

Efter en artikel i Sydsvenskan söndagen den 4 februari 2018 har vi fått frågor om våra studieresor och vilken policy som finns för representation. Vi…


Underhållsarbete på huvudledningen i Bara

Just nu genomför vi underhållsarbete på huvudledningen som försörjer Bara tätort med dricksvatten. Arbetet genomförs för att öka säkerheten och minska risken för läckor i framtiden….


VA-branschens kompetens säkras vid Bolmen

Vattenförsörjning är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Men vem ska arbeta med framtidens vatten? Hur många ungdomar vet att man kan arbeta med dricksvatten? Utmaningarna…


Sydvatteninitiativet WIN och Energimyndigheten i samarbete

För sju år sedan startades WIN – Water innovation accelerator, på initiativ av Sydvatten genom företagets professor Kenneth M Persson. Sedan en tid finns Myndigheten…


Vatten finns överallt

Visste du att vi gör av med nästan 6 000 liter osynligt vatten per person och dygn i Sverige? Att det går åt över 15…


Sweden Water Research i nationellt forskningssamarbete

Nu är det klart att Sweden Water Research blir associerad medlem till SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science/Nationell infrastruktur för ekosystemforskning) för den vetenskapliga verksamheten vid…


Regionala strategiska samarbeten löser vattenfrågorna

Debattartikel publicerad i tidskriften Cirkulation nr 7, 2017. Avsaltning av havsvatten blir en allt viktigare metod för att klara färskvattenförsörjningen. Sydvatten har besökt Europas största…