Säkert vatten är vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 16 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Just nu levererar vi

liter per sekund

Ringsjöverket: L/s
Vombverket: L/s

Sweden Water Research i nationellt forskningssamarbete

Nu är det klart att Sweden Water Research blir associerad medlem till SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science/Nationell infrastruktur för ekosystemforskning) för den vetenskapliga verksamheten vid…


Regionala strategiska samarbeten löser vattenfrågorna

Debattartikel publicerad i tidskriften Cirkulation nr 7, 2017. Avsaltning av havsvatten blir en allt viktigare metod för att klara färskvattenförsörjningen. Sydvatten har besökt Europas största…


Minskad vattenanvändning i Sverige

Enligt färsk statistik från SCB var den totala vattenanvändningen i Sverige 2015 cirka 5 procent lägre än 2010. Minskningen syns framförallt inom jordbruket och industrin….


Är du beredd om det blir en vattenkris?

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och är viktigt både för samhället i stort och för privatpersoner. Vid ett längre vattenavbrott kan det uppstå en kris….


Nyfikna grannar på besök på Vombverket

Vombverket står inför flera förändringar för att kunna möta framtida krav på ett fortsatt bra dricksvatten. Med anledning av det öppnades vattenverket upp för grannar…


Över 800 nya vattenambassadörer

Årets TänkH2O! är nu slutfört. Totalt har 828 elever från 10 skolor utbildats i vattnets värde under vårens tre kurser och höstens sju kurser. Av…


Sweden Water Research-dagen 24 november 2017

Fredagen den 24 november är det dags för Sweden Water Research årliga heldag om vattenforskning, den tredje i rad. När: Fredagen den 24 november Var:…


Välkommen på arkeologiafton!

Vid Sydvattens bygge av en ny råvattenledning pågår en arkeologisk utgrävning. Ta chansen att se utgrävningen vid Hasslegården, Stehag! Måndag den 18 september blir det…


Algblomning i Vombsjön

Vombsjön blommar regelbundet med cyanobakterier (blågrönalger) varje år. Dessa kan producera gifter. Orsaken till blomningarna är bland annat att sjön är övergödd och har mått…


Forskning för framtidens vatten

Kartläggning av bakterieflora, avancerad membranteknik och konstgjord infiltration. Sydvattens doktorander forskar för att säkra framtidens dricksvatten. I långsamfiltren på Ringsjöverket och i Vombverkets infiltrationsdammar sker…