Säkert vatten är vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 16 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Just nu levererar vi

liter per sekund

Ringsjöverket: L/s
Vombverket: L/s

DRICKS-seminarium Malmö/Vombverket, 11-12 oktober 2016

Om hur vi får en säkrare dricksvattenförsörjning, undviker lukt- och smakproblem samt nya insikter om vad som händer i dricksvattennätet. DRICKS kompetenscentrum för dricksvattenforskning vid Chalmers…


Vattennivåerna i Vombsjön och Bolmen

Just nu är det låga vattennivåer i våra vattentäkter Vombsjön och Bolmen. Det är en naturlig konsekvens av den varma sensommaren och hösten med små…


Ringsjöverket och Vombverket riksintresseförklarade

Sydvattens två vattenverk, Ringsjöverket och Vombverket, har blivit riksintresseförklarade av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). HaV har beslutat att 28 anläggningar runt om i Sverige är…


Vatten på kulturnatten i Lund

Lördag den 17:e september fylls Lund med aktiviteter från förmiddagen till långt in på natten och det mesta är gratis. Vi tipsar om intressanta föredrag…


Våra vardagsbehov –
en utställning om vatten, avlopp, avfall och återvinning

Just nu deltar Sydvatten i utställningen ”Våra vardagsbehov” på Eslövs stadsmuseum tillsammans med Merab och Ellingeverket. På Sydvattens del av utställningen får du bland annat…


Nu kan alla i Helsingborg och Höganäs dricka och använda vattnet som vanligt igen

NSVA, Helsingborgs stad och Höganäs kommun häver nu kokningsrekommendationen eftersom de har två godkända vattenprover på rad. Det innebär att det går bra att använda…


Kokningsrekommendation i centrala och norra Helsingborg samt i Höganäs kommun

Tarmbakterier har upptäckts vid provtagning av dricksvattnet i Helsingborgs stad och Höganäs kommun. Som en säkerhetsåtgärd utfärdas kokningsrekommendation i centrala och norra Helsingborg och hela…


Sydvatten håller seminarium under Almedalsveckan

Välkommen till Sydvattens två seminarier i Almedalen onsdagen den 6 juli kl. 11.00–11.50 och 12.10–13.00 i Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4. Under Almedalsveckan anordnar Sydvatten…


EU-pengar till WIN

Vattenacceleratorn WIN (Water Innovation Accelerator), som startade som ett initiativ av Sydvatten, har fått 4 miljoner kronor i EU-pengar för att stödja innovationer med koppling…


Ordinarie tryck i vattenledningarna i Hjärup

Reparationerna på en av de två ingående vattenledningarna till Hjärup är nu genomförda och leveransen av vatten fungerar som vanligt.  Under två dagar har Sydvatten…