Säkert vatten är vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 16 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Just nu levererar vi

liter per sekund

Ringsjöverket: L/s
Vombverket: L/s

Sök stipendiet Tänk H2O!

För att öka medvetenheten om vattnets värde delar Sydvatten ut stipendiet Tänk H2O! till gymnasielärare som arbetar ämnesövergripande med tema vatten. Stipendiet består av en…


Hur möter vi framtidens vattenutmaningar?

Det är temat för en seminariedag som arrangeras av Sweden Water Research 27 november. Ur programmet: Samarbete för forskning – Hur får man tre organisationer…


Ny webbsida

Sydvattens webbsida har bytt utseende. Under en övergångsperiod redigeras innehållet. Vi ber om överseende med att alla sidor ännu inte är helt färdiga eller uppdaterade.


Säkert vatten från Vombsjön och Bolmen

Idag har vi ett dricksvatten som uppfyller alla kvalitetsmål med god marginal både från Vombsjön och Bolmen. För att klara framtidens utmaningar med klimatförändringarna som…


Brunare råvatten ett växande problem

På den internationella specialistkonferensen NOM 6 presenteras aktuell forskning utmaningar och lösningar. Vattnet i världens råvattentäkter blir allt brunare. Den så kallade brunifieringen beror på…


Om brunare råvatten i SVT Nyheter Skåne

Framtidens råvatten kommer att kräva mer omfattande reningsprocesser och blir därmed en stor utmaning för alla VA-verksamheter. Se inslaget från den 7 september. I inslaget…


Sydvattens dricksvatten: långt under gränsvärdet för fluor

Fluorhalten i det dricksvatten som Sydvatten producerar är låg. Fluorhalten ligger betydligt under Livsmedelsverkets gränsvärde på 1,5 mg per liter. Vid våra två vattenverk är den…


Sydvatten och Lunds universitet samarbetar för att höja vattnets värde

Kursen Tänk H2O! tar plats på internationell pedagogikkongress. – Det är oerhört viktigt att unga människor får möjlighet att lära sig om framtida vattenutmaningar på…


Stipendium bidrar till branschens återväxt

Att säkra tillgången till rent vatten är en av framtidens viktigaste utmaningar på både lokal och global nivå. I Sydvattens uppdrag som samhälls­aktör ingår ansvar…


Biofilmen – viktigt arbetsredskap med okänt innehåll

Konstgjord infiltration innebär att vatten från en sjö eller ett vattendrag pumpas ut i dammar där det långsamt sjunker ner genom sandlager. På sandkornens yta…