Säkert vatten är vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 16 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Just nu levererar vi

liter per sekund

Ringsjöverket: L/s
Vombverket: L/s

Frågor och svar om Sydvattens studieresor

Efter en artikel i Sydsvenskan söndagen den 4 februari 2018 har vi fått frågor om våra studieresor och vilken policy som finns för representation. Vi…


Underhållsarbete på huvudledningen i Bara

Just nu genomför vi underhållsarbete på huvudledningen som försörjer Bara tätort med dricksvatten. Arbetet genomförs för att öka säkerheten och minska risken för läckor i framtiden….


Vi söker projektledare/underhållsingenjör

Sydvatten AB söker nu en projektledare/underhållsingenjör till Ringsjöverket. Är du en ingenjör med engagemang som vill vara med och bidra till dricksvattenförsörjning? Trivs du i…


VA-branschens kompetens säkras vid Bolmen

Vattenförsörjning är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Men vem ska arbeta med framtidens vatten? Hur många ungdomar vet att man kan arbeta med dricksvatten? Utmaningarna…


Sydvatteninitiativet WIN och Energimyndigheten i samarbete

För sju år sedan startades WIN – Water innovation accelerator, på initiativ av Sydvatten genom företagets professor Kenneth M Persson. Sedan en tid finns Myndigheten…


Vatten finns överallt

Visste du att vi gör av med nästan 6 000 liter osynligt vatten per person och dygn i Sverige? Att det går åt över 15…


Sweden Water Research i nationellt forskningssamarbete

Nu är det klart att Sweden Water Research blir associerad medlem till SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science/Nationell infrastruktur för ekosystemforskning) för den vetenskapliga verksamheten vid…


Regionala strategiska samarbeten löser vattenfrågorna

Debattartikel publicerad i tidskriften Cirkulation nr 7, 2017. Avsaltning av havsvatten blir en allt viktigare metod för att klara färskvattenförsörjningen. Sydvatten har besökt Europas största…


Minskad vattenanvändning i Sverige

Enligt färsk statistik från SCB var den totala vattenanvändningen i Sverige 2015 cirka 5 procent lägre än 2010. Minskningen syns framförallt inom jordbruket och industrin….


Är du beredd om det blir en vattenkris?

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och är viktigt både för samhället i stort och för privatpersoner. Vid ett längre vattenavbrott kan det uppstå en kris….