Säkert vatten är vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 16 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Just nu levererar vi

liter per sekund

Ringsjöverket: L/s
Vombverket: L/s

Sydvatten och Tänk H20! på Nordiska dricksvattenkonferensen

Sydvatten har blivit inbjudet att presentera kommunikationsprojektet Tänk H20! under Nordiska dricksvattenkonferensen 28-30 september. Sydvatten kommer att presentera Tänk H20! den 28 september med en…


Katharina Lührig disputerar

Katharina Lührig, Sydvattens första industridoktorand, disputerar den 27 maj med avhandlingen Bacterial Communities in Drinking Water Biofilms. Katharina Lührig har undersökt mikroorganismernas tillväxt i ledningsnätet…


Välkommen till ett seminarium om dricksvattenförsörjningen i Skåne!

Vilka dricksvattenresurser ska vi bevara för framtiden? Vi pekar ut de regionalt mest värdefulla dricksvattenresurserna. De som bör värnas i tid och långsiktigt få en…


Sydvattens ordförande invald i Svenskt Vattens styrelse

På vattenstämman i Göteborg valdes Håkan Fäldt, Sydvattens ordförande, till ledamot i Svenskt Vattens styrelse. – I Svenskt Vattens styrelse tänker jag arbeta för ökad…


Sydvatten och Tänk H2O! får internationell uppmärksamhet

IWA har bjudit in Sydvatten till världsvattenkonferensen i Brisbane, Australien, för att presentera kommunikationsprojektet Tänk H2O!   – Det är glädjande att IWA ser vikten av…


Vattensamarbete över länsgränserna

Älmhults kommun har under flera år utrett kommunens långsiktiga dricksvattenförsörjning. Redan i ett tidigt skede visade Älmhults kommun intresse för ett samarbete med Sydvatten och…


Sveriges dricksvatten måste skyddas bättre

Staten går inte tillräckligt långt när det gäller att säkra rent vatten. Vi vill ha tydligare och striktare regler mot hantering och utsläpp av särskilt…


Dricksvattenutredningen presenteras

I dag, klockan 11.00, presenterar Gunnar Holmgren slutbetänkandet från utredningen En trygg dricksvattenförsörjning och överlämnar utredningen till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Presentationen och överlämnandet direktsänds på…


Världsvattenpriset går till expert på skadliga bakterier

Den amerikanska forskaren Joan Rose tilldelas 2016 års världsvattenpris för att genom sitt arbete ha bidragit till en friskare värld. Joan Rose, som har kartlagt…


Lediga tjänster

Sydvatten söker till Vombverket: underhållschef samt driftreparatör för tillsvidareanställning och driftreparatör för visstidsanställning. Sydvatten AB producerar säkert dricksvatten till 75 procent av Skånes befolkning och…