Säkert vatten är vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Just nu levererar vi

liter per sekund

Ringsjöverket: L/s
Vombverket: L/s

Informationsmöte för Fokus Vombsjön 6 nov 2018

Projekt Fokus Vombsjön Projektet är ett samarbete mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans…


“Unga lär sig om vattnets värde” – HallandsPosten besöker Tänk H2O!

Varför är vårt dricksvatten så värdefullt och vad händer om vi tar det för givet? Just nu gör ungdomar en djupdykning på temat vatten i…


Tänk H2O! i P4 Radio Halland

Den 12 september fick Tänk H2O! besök av Sveriges Radio P4 Halland. Reporter Daniel Paulsson intervjuade Juha Rankinen, Föreståndare för Forskningsstationen vid sjön Bolmen, samt en…


Är tillgången till rent vatten en självklarhet i framtiden?

Efter sommarens torka är vattenfrågan hetare än någonsin. Det talas om vattennivåer och nederbörd på både lokal, regional och nationell nivå. Alla är eniga om…


Nivåer i sjöarna

På grund av en ovanligt varm och torr sommar har tillrinningen till våra sjöar varit låg. Den låga tillrinningen har gjort att nivåerna i Bolmen,…


Bevattningsförbud? Se din kommuns hemsida.

Det kan vara bevattningsförbud i en enskild kommun. Uppmaningen att spara på vatten kvarstår. Under värmeböljan i maj var förbrukningen av vatten ovanligt hög under…


Bolmenfonden – för att säkra vattenkvaliteten

Sydvatten har inrättat en fond som en del i att säkra och förbättra vattenkvaliteten i Bolmen. Fonden är en del av det långsiktiga vattenförvaltningsarbete som…


Dricksvattnet tillbaka på mer normala nivåer

Nu ser vi en mer normal förbrukning av dricksvatten och produktionen befinner sig i ett mer normalt läge för årstiden. I slutet av förra veckan…


Kenneth M. Persson ny ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har valt  in sju nya ledamöter, däribland Sydvattens forskningschef Kenneth Persson. Kenneth M. Persson väljs in i IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. Han…


Bra jobbat – vi ser att vattenförbrukningen har minskat. Men fortsatt smart vattenanvändning krävs.

Efter analys av vattenförbrukningen ser vi en minskning av Sydvattens leveranser sedan i mitten av förra veckan. – Det verkar som att vi har nått…