Säkert vatten är vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 16 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Just nu levererar vi

liter per sekund

Ringsjöverket: L/s
Vombverket: L/s

Sveriges dricksvatten måste skyddas bättre

Staten går inte tillräckligt långt när det gäller att säkra rent vatten. Vi vill ha tydligare och striktare regler mot hantering och utsläpp av särskilt…


Dricksvattenutredningen presenteras

I dag, klockan 11.00, presenterar Gunnar Holmgren slutbetänkandet från utredningen En trygg dricksvattenförsörjning och överlämnar utredningen till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Presentationen och överlämnandet direktsänds på…


Världsvattenpriset går till expert på skadliga bakterier

Den amerikanska forskaren Joan Rose tilldelas 2016 års världsvattenpris för att genom sitt arbete ha bidragit till en friskare värld. Joan Rose, som har kartlagt…


Lediga tjänster

Sydvatten söker till Vombverket: underhållschef samt driftreparatör för tillsvidareanställning och driftreparatör för visstidsanställning. Sydvatten AB producerar säkert dricksvatten till 75 procent av Skånes befolkning och…


Avancerad membranteknik kan minska risken för sjukdomsutbrott.

Det är slutsatsen av det treåriga forskningsprojektet GenoMembran, som har sammanfattats i en slutrapport författad av Sydvattens industridoktorand Angelica Lidén, Alexander Keucken från VIVAB och…


Välkommen till ett seminarium om dricksvattenförsörjningen i Skåne!

Vilka dricksvattenresurser ska vi bevara för framtiden? Vi pekar ut de regionalt mest värdefulla dricksvattenresurserna. De som bör värnas i tid och långsiktigt få en…


Åter ordinarie dricksvatten i Lund, Eslöv och Hjärup

För att öka Ringsjöverkets produktionssäkerhet har en UV-anläggning byggts på vattenverket. Under tiden var det nödvändigt att avlasta Ringsjöverket genom att produktionen vid Vombverket ökades….


Råvattenledning ger dubbel säkerhet

Sydvatten bygger en andra råvattenledning för Bolmenvatten till Ringsjöverket. Avtal har tecknats med entreprenören Peab AB. Den 2,5 mil långa råvattenledningen är ett av Sydvattens…


Sydvatten i Östersjösamarbete för renare vatten

Efter årsskiftet startar det treåriga projektet VillageWaters. Syftet är att hitta miljövänliga och hållbara system för enskilda avlopp i länderna runt Östersjön och därmed minska…


Dricksvattnet i del av Lund, Eslöv och Hjärup får annan sammansättning

För att öka Ringsjöverkets produktionssäkerhet har en UV-anläggning byggts och nu ska den kopplas in. Under tiden som inkopplingen görs kommer Ringsjöverket att vara i…