Säkert vatten är vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 16 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Just nu levererar vi

liter per sekund

Ringsjöverket: L/s
Vombverket: L/s

Sydvatten håller seminarium under Almedalsveckan

Välkommen till Sydvattens två seminarier i Almedalen onsdagen den 6 juli kl. 11.00–11.50 och 12.10–13.00 i Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4. Under Almedalsveckan anordnar Sydvatten…


EU-pengar till WIN

Vattenacceleratorn WIN (Water Innovation Accelerator), som startade som ett initiativ av Sydvatten, har fått 4 miljoner kronor i EU-pengar för att stödja innovationer med koppling…


Ordinarie tryck i vattenledningarna i Hjärup

Reparationerna på en av de två ingående vattenledningarna till Hjärup är nu genomförda och leveransen av vatten fungerar som vanligt.  Under två dagar har Sydvatten…


Dubbel säkerhet med ny ledning

Sydvattens nya råvattenledning ska säkra Skånes framtida dricksvattenbehov. Nu är de första rördelarna för ett av Sydvattens största projekt i marken. Råvattenledningen som kommer att…


Vilka dricksvattenresurser ska vi bevara för framtiden?

Det var temat för ett seminarium som Länsstyrelsen Skåne, Kristianstad kommun, NSVA, Sydvatten och VA SYD arrangerade i Malmö under dagen. Seminariet var slutpunkten för projektet…


Sydvatten och Tänk H20! på Nordiska dricksvattenkonferensen

Sydvatten har blivit inbjudet att presentera kommunikationsprojektet Tänk H20! under Nordiska dricksvattenkonferensen 28-30 september. Sydvatten kommer att presentera Tänk H20! den 28 september med en…


Katharina Lührig disputerar

Katharina Lührig, Sydvattens första industridoktorand, disputerar den 27 maj med avhandlingen Bacterial Communities in Drinking Water Biofilms. Katharina Lührig har undersökt mikroorganismernas tillväxt i ledningsnätet…


Välkommen till ett seminarium om dricksvattenförsörjningen i Skåne!

Vilka dricksvattenresurser ska vi bevara för framtiden? Vi pekar ut de regionalt mest värdefulla dricksvattenresurserna. De som bör värnas i tid och långsiktigt få en…


Sydvattens ordförande invald i Svenskt Vattens styrelse

På vattenstämman i Göteborg valdes Håkan Fäldt, Sydvattens ordförande, till ledamot i Svenskt Vattens styrelse. – I Svenskt Vattens styrelse tänker jag arbeta för ökad…


Sydvatten och Tänk H2O! får internationell uppmärksamhet

IWA har bjudit in Sydvatten till världsvattenkonferensen i Brisbane, Australien, för att presentera kommunikationsprojektet Tänk H2O!   – Det är glädjande att IWA ser vikten av…