Säkert vatten är vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 16 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Just nu levererar vi

liter per sekund

Ringsjöverket: L/s
Vombverket: L/s

Sydvatten bygger forskningsstation vid Bolmen

Den första juni kommer en ny forskningsstation att stå klar vid sjön Bolmen i Småland. Inriktningen blir i första hand miljöövervakning, fiske och fiskevård, projekt…


Sydvatten på Världsvattendagen med hundratals gymnasielever

Är vatten verkligen ett farligt gift? Kan vattenbrist orsaka beväpnade konflikter? Och vad betyder egentligen uttrycket ”shit matters”? Detta och mycket mer fick 350 gymnasieelever…


Om kokningsrekommendationen i Lund

VA SYD har hävt kokningsrekommendationen i Lund utanför sjukhusområdet. På www.vasyd.se finns mer information och en karta över SUS som har fortsatt kokningsrekommendation. Sydvattens provtagning visar…


Vad är ett bra vatten?

Det dricksvatten vi vill ha, som vi lite förenklat kallar ett bra vatten, kräver en hel del bakomliggande arbete av en mängd olika professioner. Vatten…


Forskning för världens vatten

Avsaltning, markplanering och återanvändning av vatten är metoder för att hantera den globala bristen på säkert dricksvatten. Men det räcker inte. Vi behöver också förändra…


Vatten finns överallt

Visste du att vi gör av med nästan 6 000 liter osynligt vatten per person och dygn i Sverige? Att det går åt över 15…


Sveriges VA-organisationer måste rusta mer för framtiden

Årets hållbarhetsindex, som branschorganisationen Svenskt Vatten har genomfört för tredje året i rad, visar att status på de kommunala vatten- och avloppstjänsterna är relativt bra…


UV-ljus ger säkrare dricksvatten

Sveriges största UV-anläggning har byggts på Ringsjöverket och har nu invigts. -Anläggningen är en del av Sydvattens strategi för en långsiktigt säker dricksvattenförsörjning i regionen,…


Framtidens VA-personal utbildas vid Bolmen

Vem ska arbeta med framtidens vatten? Hur många ungdomar vet att man kan arbeta med dricksvatten? Utmaningarna är stora då det gäller att trygga återväxten…


Åter ordinarie dricksvatten i Lund, Eslöv och Hjärup

Vid Ringsjöverket har de sista installationerna av den nya UV-anläggningen genomförts. Under tiden var det nödvändigt att avlasta Ringsjöverket genom att produktionen vid Vombverket ökades….