Hand som tappar upp vatten i en burk.

Låga PFAS-halter i vårt vatten

Dricksvattnet som Sydvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS och även under åtgärdsgränserna i det nya dricksvattendirektivet. Det dricksvatten som Sydvatten producerar uppfyller alla kvalitetskrav med god marginal.

PFAS och gränsvärden

Invånarna i västra Skåne får sitt dricksvatten från Bolmen och Vombsjön. Regelbundet tas prover på dessa sjöar samt på Ringsjön som är vår reservvattentäkt. Prover tas även på vattenverken, på ledningsnätet och hos konsumenterna. Sydvatten tar varje vecka ett flertal prover och analyserar regelmässigt förekomst av eventuella föroreningar, däribland regelbundna prover av PFAS, högfluorerade ämnen. Våra 17 delägarkommuner tar dessutom regelbundet prover avseende olika parametrar på dricksvattnet ute i tappkranen hos konsumenterna.

De nya fastslagna gränsvärdena är 4 nanogram per liter för en grupp om 4 PFAS-ämnen, PFAS 4, samt 100 nanogram per liter för 21 ämnen, PFAS 21. Sydvatten ligger under de nya gränsvärdena för dricksvatten från båda vattenverken, och även halterna av PFAS i alla tre sjöar, Bolmen, Vombsjön och Ringsjön understiger de värden som gäller för dricksvattnet.

Sydvattens resultat visar att det inte i något avseende utgör något hälsoproblem vid användning av vattnet till matlagning och dryck enligt de nya gränsvärdena för PFAS som börjar gälla i januari 2026.

PFAS

Vombverket Ringsjöverket Ringsjön
Vatten från

Vombsjön

Renvatten Råvatten Renvatten Råvatten Norm 1
Parameter Enhet 20-mar 18-sep 20-mar 18-sep 08-mar 20-sep 08-mar 20-sep 20-feb 02-aug
PFAS 4 ng/l 0,65 2,3 <0,2 <0,2 0,97 0,64 1 0,9 1,1 1,7 4
PFAS 21 ng/l 0,65 3,3 <0,2 <0,2 2,3 0,64 3 1,2 3,9 6 100

¹ Gränsvärde från LIVSFS 2022:12, börjar gälla från den 1 januari 2026 och avser dricksvatten hos användaren.

Om PFAS-ämnen

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för tusentals kemiska ämnen som är framställda av människan. Ämnena har förorenat grundvattnet på flera platser i Sverige och i andra länder.

PFAS finnas i impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel, brandsläckningsskum och teflonprodukter. De två vanligaste PFAS-ämnena är PFOS och PFOA. PFOS (perfluorooktansulfonat) har använts i mer än 50 år på grund av dess vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper.

Exempel på vardagsprodukter som innehåller PFAS

 • Bakformar
 • Bakpapper
 • Bilvax
 • Bilklädsel
 • Bordsdukar
 • Brandsläckningsskum
 • Cupcake-formar
 • Fotomaterial
 • Fritidskläder
 • Färg till skrivare
 • Golvpolish
 • Impregnering av glas, plast
 • Insektsmedel
 • Kartong
 • Kosmetika
 • Mattor
 • Paraplyer
 • Pizzakartonger
 • Popcorn-papper
 • Skidvalla
 • Smarttelefoner (smutsavvisande ytbehandling)
 • Smörjmedel
 • Spolglans för diskmaskiner
 • Tandtråd
 • Tält
 • Väskor
 • Ytbehandlings/beläggningsmaterial

Svenskt Vatten om PFAS:

Svenskt Vatten kraftsamlar kring PFAS-frågan under 2024 – Svenskt Vatten

Livsmedelsverket om PFAS:

PFAS – Poly- och perfluorerade alkylsubstanser

Kemikalieinspektionen om PFAS:

PFAS – Kemikalieinspektionen

Naturskyddsföreningen om PFAS:

Så här undviker du PFAS i din vardag

Publicerad

Uppdaterad