Nyheter

On line-mätare för övervakning av dricksvattenkvalitet

11 december 2013

Sydvattens nya kartläggning av on line-mätare underlättar för branschen att hitta rätt instrument för realtidsmätning av vatten och avlopp. On-linemätare är verktyg för att övervaka…


Vetenskapsrådet stödjer Sydvattens forskning om bakterier i dricksvatten

8 november 2013

Sydvatten och Lunds universitet har tilldelats 2,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för ett gemensamt forskningsprojekt. Syftet är att ta reda på hur mikrobiell rening av…


Nu går det bra att dricka vattnet i Höganäs och Helsingborg

7 november 2013

Kokningsrekommendationerna i Höganäs kommun och Helsingborgs stad är nu hävda. Både Sydvatten och Höganäs kommun har idag fått godkända svar på de respektive vattenprover som…


Sydvattens VD till dricksvattenutredning

25 september 2013

Sydvattens VD, Jörgen Johansson, har av Svenskt Vatten utsett till VA-branschens representant i den statliga utredningen ”En trygg dricksvattenförsörjning”. Svenskt Vatten har även föreslagit en…


Sydvatten utvalt av Science Link

6 september 2013

Sydvatten är ett av 47 företag i Europa som har valts ut att delta i EU-projektet Science Link. Sydvattens forsknings- och utvecklingsavdelning får nu möjlighet…