Dricksvattenutredningen presenteras

I dag, klockan 11.00, presenterar Gunnar Holmgren slutbetänkandet från utredningen En trygg dricksvattenförsörjning och överlämnar utredningen till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Presentationen och överlämnandet direktsänds på regeringens webbplats, www.regeringen.se

Arbetet med dricksvattenutredningen har varit omfattande och komplext och har bedrivits sedan hösten 2013. Sydvattens VD, Jörgen Johansson har varit branschens representant i utredningen.

– Processen att inrätta vattenskydd blir med utredningens förslag mer rättssäker och ansvarsmässigt tydligare. Behovet av att lyfta planeringsprocesserna från lokal/kommunal nivå till regional är tydlig och många förslag tar utgångspunkt i detta. Även behovet av att öka takten och kraften i mellankommunala samarbeten får stor uppmärksamhet och markeras även i författningsförslag, säger Jörgen Johansson, VD Sydvatten.