Bolmen

Vattensamarbete över länsgränserna

Älmhults kommun har under flera år utrett kommunens långsiktiga dricksvattenförsörjning. Redan i ett tidigt skede visade Älmhults kommun intresse för ett samarbete med Sydvatten och för att använda råvatten från Bolmen. Sydvatten och Älmhults kommun har nu undertecknat en avsiktsförklaring för fortsatt samarbete.

Älmhults kommun behöver stärka sin råvattenförsörjning och bygger i nuläget en ny överföringsledning västerut till Delary. Kommunen planerar även för en omfattande om- och utbyggnad av centralortens vattenverk.

Kommunen har utrett alternativ till Möckeln som råvattenkälla och Bolmen är det som visat sig vara mest realistiskt att gå vidare med.

– Vi har diskuterat olika alternativ för samarbete med Sydvatten för kommunens del, råvattenkund, dricksvattenkund eller delägarskap. De två senare alternativen är mest intressanta för oss, säger Ingemar Almkvist, kommunstyrelsens ordförande, Älmhults kommun.

Älmhults kommun ser gärna att Sydvatten i framtiden äger och finansierar så mycket som möjligt av pågående och kommande investeringar i råvattenledningarna och vattenverket.

– Vi är glada att Älmhult ser Sydvatten som en stark samarbetspartner. För att säkra dricksvattenförsörjningen måste flera regionala samarbeten till, säger Håkan Fäldt, styrelseordförande Sydvatten.

Avsikten innefattar inga bindande rättigheter eller skyldigheter utan syftar till att genomföra de utredningar och de diskussioner som behövs för att komma fram till ett ställningstagande i samarbetsfrågan.