Vattenkran och vattenglas

Åter ordinarie dricksvatten i Lund, Eslöv och Hjärup

För att öka Ringsjöverkets produktionssäkerhet har en UV-anläggning byggts på vattenverket. Under tiden var det nödvändigt att avlasta Ringsjöverket genom att produktionen vid Vombverket ökades.

Det innebar att vattensammansättningen tillfälligt ändrades i delar av Lund, Eslöv och Staffanstorp som normalt får allt dricksvatten från Ringsjöverket. I stället kom delar av eller allt dricksvatten från Vombverket.

Bygget av UV-anläggningen är nu slutfört och dricksvattnet kommer från och med måndag 7 mars åter från Ringsjöverket.