Världsvattenpriset går till expert på skadliga bakterier

Den amerikanska forskaren Joan Rose tilldelas 2016 års världsvattenpris för att genom sitt arbete ha bidragit till en friskare värld.

Joan Rose, som har kartlagt hälsorisker i vatten, är en av världens ledande experter på vattnets mikrobiologi, exempelvis parasiten Cryptosporidium. Den drabbade 2010 Östersund med ett stort sjukdomsutbrott som följd. Joan Rose utreder sådana utbrott då smittan har spridits via dricksvatten, och studerar hur de kan förebyggas.

Världsvattenpriset delas ut under Världsvattenveckan i augusti i Stockholm.

Läs mer om Joan Rose

Så här motiverar prisjuryn sitt val av pristagare:
Kopplingen mellan mikrobiologi, vattenkvalité och hälsa är full av teoretiska och praktiska osäkerheter. Världen är välsignad med ett fåtal individer som förmår förstå och hantera de ökande och alltmer komplexa utmaningarna kring rent vatten och hälsa. Professor Joan Rose är det ledande exemplet på denna extremt ovanlig blandning av talanger då hon förmått förena förstklassig forskning med politisk påverkan, praktiska riktlinjer och samhällsupplysning.

Stockholm Water Prize, Världsvattenpriset, är ett internationellt pris som instiftades 1991 och som delas ut årligen av Stockholm International Water Institute (SIWI) till en person, organisation eller institut för enastående vattenrelaterade bedrifter. Priset instiftades för att uppmuntra forskning och utveckling av världens vattenmiljöer.