Vid Bolmens strand Foto Judith Etzold

Sydvatten i Östersjösamarbete för renare vatten

Efter årsskiftet startar det treåriga projektet VillageWaters. Syftet är att hitta miljövänliga och hållbara system för enskilda avlopp i länderna runt Östersjön och därmed minska näringstillförseln till vattendragen.

Sex länder runt Östersjön är med i projektet. Från Sverige deltar Sydvatten, Sweden Water Research (SWR), Kävlingeåns vattenråd, Sjöbo kommun, LU Open och WIN. Vombsjöns avrinningsområde kommer att bli pilotområde för projektet i Sverige.

Vill du veta mer? Läs om Village Waters på SWR:s och Sjöbo kommuns webbsidor.