Avancerad membranteknik kan minska risken för sjukdomsutbrott.

Det är slutsatsen av det treåriga forskningsprojektet GenoMembran, som har sammanfattats i en slutrapport författad av Sydvattens industridoktorand Angelica Lidén, Alexander Keucken från VIVAB och Sydvattens forskningschef Kenneth M Persson.

Att filtrera vatten genom membran med extremt små porer innebär att virus och andra smittämnen kan avskiljas från råvattnet. Tekniken är inte bara användbar för att ta bort smittämnen ur vattnet. 75 procent av Sveriges befolkning dricker renat sjö- och flodvatten. På många håll i Sverige blir dock sjöar och vattendrag allt brunare på grund av att mängden organiskt material i vattnet ökar.

Färgen i sig är inte hälsovådlig men leder till mindre tilltalande vatten liksom ökad risk för bakterier om vattnet inte renas ordentligt. Membranteknik kan användas för att ta bort organiskt material ur råvatten, vilket gör det möjligt att byta ut vissa av dagens reningssteg och därmed minska mängden kemikalier som används för att rena vattnet.

Försök med membranteknik har genomförts vid Ringsjöverket och vid ytterligare tre svenska vattenverk. Studien visar att den ganska nya tekniken med ultrafilter och nanofilter kan användas med bra resultat för att ta bort organiskt material och skadliga mikroorganismer ut råvattnet.

Ultrafiltrering behöver dock kombineras med förfällning för att mängden organiskt material ska minska. Nanofilter fungerar utan kemisk förfällning och minskar mängden organiskt kol med 90 procent. Det kan jämföras med att kemisk fällning endast avskiljer cirka 50 procent.

Sydvattens industridoktorand Angelica Lidén är mycket nöjd med projektets resultat:

– Ultrafilter ger en extra barriär och kan ersätta kemisk fällning, sedimentering och snabbfilter. Nanofiltren kan ersätta det samma men tyvärr är det en väldigt dyr teknik.

Medan fällning och flockning nästan enbart tar bort humus från mark lyckas nanofiltrering ta bort ett mycket bredare spektrum av humusämnen. Endast lågmolekylärt organiskt material passerar genom nanofilter.

– Nanofilter i stället för dagens metoder skulle definitivt förbättra reningen eftersom de fungerar både på virus och organiskt material, menar Angelica Lidén.

Sydvatten kommer att använda forskningsresultaten för att undersöka fler alternativ till membran och även prova tekniken på vatten från Vombsjön.

Forskningsprojektet GenoMembran har varit ett samarbete mellan Sydvatten, Norrvatten i StockholmTekniska verken i LinköpingVIVAB i Varberg och Gästrike VattenLunds Universitet,Sveriges Lantbruksuniversitet, Chalmers tekniska högskola med flera.

Läs rapporten här