Logga länsstyrelsen skåne

Länsstyrelsen Skåne slår fast: Tappningen från Vombsjön var INTE orsaken till översvämningen

I ett pressutskick från Länsstyrelsen Skåne, 16 april 2024, slår de fast att tappningen från Vombsjön INTE var orsaken till översvämningarna vintern 2024.

I pressutskicket från LST Skåne säger Maria Nitare, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne:

“Kävlingeån rinner genom ett utdikat landskap där 90 procent av de gamla våtmarkerna har försvunnit. Så är det även uppströms Vombsjön. Rapporten visar att det leder till ökad risk för översvämningar, och för snabba förlopp vid extremväder. Här rörde det sig om nivåer motsvarande ett 100-årsflöde, som inte SMHI:s modelleringar fångar in. En slutsats från Länsstyrelsens sida är att kommunerna behöver arbeta mer med klimatanpassning.”

Flera orsaker till översvämningar

Rapporten som Sydvatten skickat in till Länsstyrelsen Skåne visar att orsaken till översvämningarna beror på en kombination av faktorer. Kraftiga regn under vintern hade gjort markerna mättade. Uppströms Vombsjön låg stora mängder snö som snabbt smälte, samtidigt som det regnade kraftigt. Avrinningsområdet till Vombsjön utgör mindre än hälften av Kävlingeåns totala avrinningsområde. Översvämningarna nedströms berodde alltså till stor del även på vatten som inte hade med Vombsjön att göra.

Samarbete och samordning

“Vi behöver alla se till att vi samordnar de resurser som finns så att vi får ut mesta möjliga värde för samhället. Vi är många aktörer med olika ansvarsområden som bidrar till en helhet och det finns en uppenbar risk för
suboptimering om vi inte arbetar tillsammans. Ett av mina viktigaste uppdrag är därför att se till att vi får till ett fördjupat och spetsigare samarbete lokalt och regionalt” säger Mattias Leijon, VD på Sydvatten.

Läs mer: Länsstyrelsens pressutskick