Framsida Hållbarhets- och årsredovisning 2023

Nu finns 2023-års hållbarhets- och årsredovisning + klimatredovisning att läsa!

Hållbarhets- och årsredovisningen beskriver Sydvattens verksamhet och utmaningar ur ekonomiska och hållbarhetsmässiga perspektiv. Den ger även en ger en överblick och fördjupning kring våra viktigaste utmaningar och vad vi gör för att möta dem.

Sydvatten har en unik uppgift som möjliggörare i vårt verksamhetsområde av ett av de globala hållbarhetsmålen: Mål 6, Rent vatten och sanitet för alla. Det är ett stort ansvar och en komplex uppgift som är beroende av många miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer.

Som bilaga till Hållbarhets- och årsredovisningen finns ett Klimatbokslut avseende 2023. I Klimatbokslutet ges en mer detaljerad redovisning av arbetet med att minska klimatutsläppen från verksamheten.

Framsida Hållbarhets- och årsredovisning 2023

Sydvattens hållbarhets- och årsredovisning 2023

Framsida klimatbokslut 2023

Sydvattens klimatbokslut 2023

 

Lär dig mer om Sydvattens hållbarhetsarbete.

Här hittar du Sydvattens tidigare årsredovisningar.

Här hittar du en kort film som beskriver Sydvattens uppdrag och hur vår verksamhet ser ut.