Illustration för Hållbarhetsveckan i Lund 2024

Vattenrelaterade händelser på Lunds hållbarhetsvecka

Hållbarhetsveckan i Lund är ett årligt event där Lunds universitet och Lunds kommun bjuder in till aktiviteter som handlar om hållbarhet. En stor bredd av ämnen diskuteras under Hållbarhetsveckan, däribland vatten, en resurs som allt levande på jorden är beroende av.

Egentligen finns det ju inget ämne, eller för den delen inget hållbarhetsmål, som inte är beroende av fungerande vatten och sanitet (mål 6). Av många intressanta programpunkter under hållbarhetsveckan listar vi här några som direkt eller indirekt handlar om vatten:

Fyra lösningar på klimatkrisen: Återställning av våtmarker

En tur i Höjeådalen – vatten och natur i vårt stadsnära naturreservat

Eco-friendly cleaning: a workshop to reduce our environmental impact

Sustainable agriculture by research – Gårdstånga Nygård

Nutidsvandring i Brunnshög

Länk till hela programmet för Lunds hållbarhetsvecka

 

Sydvattens strategiska inriktning 2040 – minskad vattenförbrukning om 2 % per år

Sydvattens styrelse antog en ny strategisk inriktning april 2023 som innebär en minskad vattenförbrukning om 2 % per år fram till 2040.

Inriktningen är nytänkande och disruptiv och utgår från att bryta det samband som varit rådande för Sydvatten och resten av VA-branschen: Att ökad befolkningstillväxt alltid måste leda till ökad vattenförbrukning och därmed ökad produktions- och  leveranskapacitet.

För att möjliggöra en sådan sänkning av vattenanvändningen behöver samhället som helhet involveras och samordnade insatser genomföras i hela försörjningskedjan.

Läs mer här: Strategiskt inriktning 2040 – minskad vattenförbrukning om 2 % per år – Sydvatten