Flygbild över Bolmen

Vattenskyddsområde Bolmen

13 oktober 2021 fastställde Länsstyrelsen i Kronobergs län vattenskyddsområde Bolmen.

 

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskrifter om vattenskyddsområde för vattentäkten i sjön Bolmen i Ljungby kommun.

Via Länsstyrelsen i Kronobergs läns webbplats (länk ovan) hittar ni ytterligare länkar till en karta över vattenskyddsområde Bolmen samt kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling.

Bakgrund

Sydvatten har arbetat med vattenskyddsområde Bolmen sedan 2012 och själva ansökan tog tre år att färdigställa. Förslaget för ansökan har kommunicerats med politiker och tjänstemän i de berörda kommunerna; Ljungby, Hylte, Gislaved och Värnamo.  Kommuninvånare, föreningar, organisationer med flera har också bjudits in till dialogmöten för att diskutera frågor som gäller skyddsområdet och dess konsekvenser. Yttranden har inkommit och det förslag som tidigare kommunicerats har reviderats på en del punkter.

Publicerad

Uppdaterad