Flygbild över Bolmen

Vattenskyddsområde Bolmen

13 oktober 2021 fastställde Länsstyrelsen i Kronobergs län vattenskyddsområde Bolmen.

 

Föreskrifter om vattenskyddsområde för vattentäkten i sjön Bolmen i Ljungby kommun – Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Via länken ovan hittar ni kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling med detaljer om vattenskyddsområdet.

På Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur (skyddadnatur.naturvardsverket.se) kan man se en detaljerad karta över vattenskyddsområde Bolmen.

Karta över vattenskyddsområde Bolmen

Bakgrund

Sydvatten har arbetat med vattenskyddsområde Bolmen sedan 2012 och själva ansökan tog tre år att färdigställa. Förslaget för ansökan har kommunicerats med politiker och tjänstemän i de berörda kommunerna; Ljungby, Hylte, Gislaved och Värnamo.  Kommuninvånare, föreningar, organisationer med flera har också bjudits in till dialogmöten för att diskutera frågor som gäller skyddsområdet och dess konsekvenser. Yttranden har inkommit och det förslag som tidigare kommunicerats har reviderats på en del punkter.

Skydd av vattentäkten

För att skydda den goda vattenkvaliteten har södra Bolmen förklarats som vattenskyddsområde. Alla som befinner sig inom skyddsområdet måste ta hänsyn till skyddet av vattentäkten och undvika sådant som kan leda till att Bolmen förorenas. Bolmen är Skånes viktigaste dricksvattentäkt och en ytterst värdefull sjö även för rekreation, fiske, bad, turism, friluftsliv, djur och natur.

I händelse av större förorening: Ring Räddningstjänsten 112.

Publicerad

Uppdaterad