Emma Enström, Anna Söderman, Jasmin Borgert

Doktorander och forskning = ny och fördjupad kunskap om våra råvattentäkter

Under 2023 har tre nya doktorander startat studier, finansierade direkt via Sydvatten eller indirekt via det delägda forskningsbolaget Sweden Water Research.

  • Emma Enström utvecklar vattenpolicy för samverkan i avrinningsområden.
  • Anna Söderman undersöker Vombsjöns fosfordynamik.
  • Jasmin Borgert kartlägger lanskapsdikningars påverkan på brunifiering och möjliga åtgärder som till exempel pluggning av diken.

August Bjérken, som startade sin forskning 2021, fortsätter arbetet med sin studie om vattenbalanser i Lagans avrinningsområde.

Kunskap om hur råvattnet och vattentäkten ändras på grund av klimat, väder, ekologi, markanvändning med mera kommer att bli allt viktigare. Vi måste veta hur den framtida vattenförsörjningen kan säkras och lösas. Därför behövs forskning och metodutveckling, men också nära samverkan med andra forskare i Sverige och utomlands.

Forskningsstation Bolmen är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på eller omkring Bolmen.