Excellent arbetsgivare 2024

Sydvatten får utmärkelsen Excellent arbetsgivare 2024!

Sydvatten har stolt mottagit utmärkelsen Excellent arbetsgivare 2024!

Juryns motivering lyder:
“Sydvatten AB har uppnått excellenta resultat i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex® 2023 års databas. Sydvatten AB tillhör de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets kartläggning av rådande arbetsvillkor i svenskt arbetsliv. De är därmed en excellent, attraktiv och hållbar arbetsgivare utifrån de arbetsvillkor som råder i verksamheten.”

Attraktiv Arbetsgivarindex ® beskriver arbetsvillkoren i organisationen och baseras på nyckeltal som tillsvidareanställningar, medianlön, lika chefskarriär för män och kvinnor, chefstäthet, interna karriärvägar, kompetensutveckling, avgångar och sjukfrånvaro.

På Sydvatten är vi drygt 110 personer som arbetar med allt från el, drift och underhåll till projektledning, ekonomi, säkerhet och forskning. Vi utför en  samhällsnytta med fokus på långsiktig hållbarhet.

Diplom Excellent Arbetsgivare 2024