Bild på färja som släpper ut popcorn i sjön Bolmen för att simulera ett farligt utsläpp.

Stor beredskapsövning i Bolmen

Den 23 maj arrangerades en större fältövning med räddningstjänsterna, polis, ambulans och andra aktörer runt Bolmen. Scenariot för övningen inkluderade bland annat ett miljöfarligt utsläpp i sjön. Sydvattens ena vattenverk, Ringsjöverket, agerade motspel i övningen.

Sjön Bolmen ligger i tre län med fyra kommuner som gränsar mot sjön. Det är tre polismyndigheter, tre sjukvårdsregioner, tre län, tre civilområden och fyra kommuner som kan bli involverade och därmed kan insatser bli mycket komplexa. Att vara förberedd och öva är oerhört värdefullt och det faktum att sjön är en dricksvattenkälla åt drygt en miljon människor i södra Sverige gör övningen extra viktig.

Via Bolmenfonden stöder Sydvatten framtagandet av en beredskapsplan för Bolmen.

– Den yttersta konsekvensen om något liknande skulle hända på riktigt är att vi inte kan använda Bolmen som vattentäkt. Vi måste därför minska risken för förorening, så vi kan agera snabbt, säger Stefan Johnsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten.

Bild på färja som släpper ut popcorn i sjön Bolmen för att simulera ett farligt utsläpp.

Se när räddningstjänsten dumpar popcorn i Bolmen – övar skarpt läge | SVT Nyheter

Beredskapsövning Bolmen 23 maj 2024

Beredskapsövning Bolmen 23 maj 2024  Beredskapsövning Bolmen 23 maj 2024