Sydvattens delägarkommuner

Varifrån kommer dricksvattnet? Och vem gör vad?

Varifrån kommer kranvattnet? Från kommunen? Sydvatten? VA SYD? NSVA? Vem gör vad och hur hänger verksamheterna ihop? Vi reder ut begreppen.

Så här fungerar dricksvattenförsörjningen – Sydvatten Sydvatten