utrustning som används i Lifeplan projektet

Rapport från Forskningsstation Bolmen och Lifeplanprojektet

Insamlare av insekter

För lite drygt ett år sedan drog det EU-finansierade projektet Lifeplan igång på Forskningsstation Bolmen. På 117 platser runt om i världen, kommer kameror, insektsfällor, mikrofoner och annan mätutrustning registrera allt djurliv, litet som stort, under fem års tid. En mosse vid Forskningsstation Bolmen är en av platserna, andra platser är i tropikerna och i öknar.

Projektet drivs av Helsingfors Universitet i Finland.

Kamouflagefärgad rörelsekamera för Lifeplan

LifePlan har nu varit igång i snart ett år och av de 117 globala och nordiska teamen så är 61 team i full gång med mätningar, 53 team saknar någon form av tillstånd för att påbörja mätningarna och 34 team saknar del av utrustning för att påbörja mätningarna. Från de 61 teamen har det insamlats ca 2,8 miljoner bilder från viltkamerorna och 66,8 TB ljudfiler från ljudupptagningsutrustningen, detta motsvarar ca 10 miljoner minuter.

De 61 teamen har också skickat in jordprover som kommer att analyseras av Uppsala universitet och insektsprover som kommer att analyseras av Centre of Biodiversity Genomics i Kanada.

Ett rådjur fångat av viltkameranEn älg fångad av viltkameran på natten

 

 

 

 

 

 

Helsingfors universitet har också upprättat en databas för identifiering av fågelsång, https://bsg.laji.fi/ där man också kommer att utveckla AI teknik som hjälp för identifieringen.

Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och finansieras av Europeiska forskningsrådet. Sammanlagt har forskarna fått ett anslag på 135 miljoner kronor och projektet avslutas år 2026.

Läs mer om Lifeplan: https://www2.helsinki.fi/en/projects/lifeplan