Liten båt på Bolmen en gråmulen dag

Hur mycket vatten finns det i Lagans avrinningsområde?

Sjön Bolmen är Sveriges tionde största sjö och Skånes viktigaste dricksvattentäkt. Bolmen ingår i Lagans huvudavrinningsområde.

Men hur mycket vatten finns det i Lagans avrinningsområde?

Det har August Bjerkén och Kenneth M. Persson försökt att besvara i artikeln: Evaluating GIS based water budget components applicability and availability for the Lagan River catchment som publicerats i Tidskriften Vatten.

Det är en mycket intressant artikel för alla som är intresserade av vatten och av att lära sig mer om hur GIS-data kan användas vid beräkningar av den sammanlagda maximala vattenmängden inom såväl individuella vattenförekomster som på avrinningsområdesnivå.
Detta är urviktigt för helhetssynen, vattentillgången och för framtiden.