Omslagsbild av SVTs produktion Kampen om Dricksvattnet

Tittartips: Kampen om dricksvattnet – Vetenskapens Värld på SVT

Viktig och sevärd dokumentär på SVT play: Kampen om dricksvattnet

Vattnets kretslopp är oändligt, men “människans klimatpåverkan har rubbat systemets jämnvikt. Dessutom har behovet av vatten ökat genom en växande industri, expanderande jordbruk och allt fler människor på jorden”.

“Forska, förstå och dra rätt konsekvenser.”

“Vi kan alla göra något. Att hantera våra vattenresurser klokt kan man göra på många plan.”

“Att förhindra att våra vattenkällor sinar är en utmaning för hela väldssamfundet.”

Kampen om dricksvattnet | SVT Play

Läs mer om Sydvattens forskning för att säkra dricksvattnet i framtiden:

Forskningsstation Bolmen

Fokus Vombsjön