Swedacs ackrediterinslogga

Nu är Sydvattens laboratorium ackrediterat

Bakgrund

Resan startade 2015 då Sydvattens samverkansgrupp beslutade att starta upp utvecklingen av ett ackrediterat laboratorium på Ringsjöverket. Bakgrunden var att de stora kommersiella labben inte gav den support och service som vi behövde och efterfrågade.

2018 var de befintliga lokalerna ombyggda, personalen hade rätt kunskap, vi hade nyrekryterat och vi kunde initiera arbetet till fullo.

Vad innebär ackreditering?

Ackrediteringens ryggrad består av strikt dokumentstyrning och spårbarhet, avvikelsehantering, labbdatasystem, m.m. vilket succesivt jobbats fram sedan 2018.

Metodernas arbetssätt har förankrats mot de standardrutiner som krävs och ett nytt arbetssätt mot vattenverken (kunderna) har utvecklats.

Allt som kan påverka resultatet på ett prov kontrolleras; luft, temperatur och utrustning är ett axplock av allt som hålls under uppsikt och som dokumenteras. Att vara ackrediterade är ett långsiktigt arbete och ett arbetssätt som pågår kontinuerligt.Laboratoriechef Marianne Franke

Laboratoriechef Marianne Franke berättar:

”Uppdraget har verkligen varit en förmån, då det är väldigt sällan ett litet labb som detta får chansen att ny-ackreditera sig.

När allt var på plats behövde vi hantera både kvalitetssäkring och förmågan att ta emot fler och fler prover och när tiden var mogen, hösten 2021, skickades ansökan in till Swedac för de första fem analyserna.

De hälsande på vintern 2022 där vi tillsammans med dem säkerställde att vi uppfyllde kraven i vår bibel, SS-EN ISO/IEC 17025:2018. Vi trodde att skulle inspektera oss och peka på det som vi inte fått till rätt, men istället blev det ett samarbete och diskussion genom hela revisionen, det kändes väldigt mänskligt och tryggt.”

I juli 2021 kom beskedet att Sydvattens labb hade blivit ackrediterade för det första delmålet. Strax därefter initierades arbetet för en utökning av fler analyser och en ansökan för den utökade delen skickades in i mars 2023.

Efter ytterligare en granskning (juni 2023) av både nya och gamla metoder kom beskedet att labbet var ackrediterade även för de nya delarna.

Detta är Sydvattens laboratorium ackrediterade för

Från och med den 17 november 2023 är Sydvattens laboratorium ackrediterade för:

  • Odlingsbara mikroorganismer, 22ºC
  • Långsamväxande bakterier, 22ºC
  • Koliforma bakterier
  • E. coli-bakterier
  • Intestinala enterokocker
  • Presumtiva Clostridium perfringens
  • Jästsvamp
  • Mögelsvamp
  • Aktinomyceter

”Nu när vi har nått detta mål så betyder det inte att vi lutar oss tillbaka. Swedac kommer regelbundet hälsa på för att granska oss och labbet kommer även fortsätta utvecklas både inom arbetssätt, lokaler, resurser och utbud.” avslutar Marianne.

Exempelbild på odlingsbara mikroorganismer.

Exempelbild på odlingsbara mikroorganismer.

Exempelbild. Mörkt rödbruna kolonier påvisar Intestinala enterokocker, dvs indikerar tarmbakterier.

Exempelbild. Mörkt rödbruna kolonier påvisar Intestinala enterokocker, dvs indikerar tarmbakterier.

Karta med vattenprover belyst av UV-ljus.

Exemepelbild. Karta med vattenprover, s.k. “brunnar”. När man belyser bricka med UV-ljus syns koliforma bakterier + E.coli. I vanligt dagsljus (syns inte på bilden) brunnarna med koliforma bakterier i gula. Dvs samma bricka kan påvisa både koliforma- och E.coli-bakterier.

Myndigheten Swedac är verksam inom fyra huvudsakliga områden; ackreditering, marknadskontroll, reglerad mätteknik och internationell utveckling.
Läs mer på Swedac.se