Temadag Vombsjön blommar. publik och presentatör i stora hallen på Övedskloster

Temadag för Fokus Vombsjön: Vombsjön blommar

Den 3 oktober samlades närmare 60 personer för att lära sig mer om alger och algblomning i Vombsjön.

Projekt Fokus Vombsjön är ett långsiktigt samarbete mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.

Höstens temadag syftade till att skapa en bättre förståelse om algblomningar i Vombsjön och ämnen som berördes var varför sker det algblomningar, om alla algblomningar är farliga och hur vi på bästa sätt kan övervaka och motverka algblomningar.

Fokus Vombsjöns ordförande Tomas Quist hälsade välkommen och gick snabbt igenom projektets syfte och upplägg.

Åhörarna fick lyssna till Karin Rengefors, professor i limnologi på Lunds Universitet som talade om algernas nytta och onytta. Per Wilhelmsson, forskare och anställd på Sydvatten som berättade om sin delaktighet i medborgarforskningsprojektet ”Algväktarna” som pågick sommaren 2020 & 2021 samt om möjligheten att bygga sitt eget högkvalitativa men kostnadseffektiva mikroskop med hjälpa av 3D-skrivare och open source kod. Anna Söderman som är doktorand på Sydvatten och Sweden Water Research och tittar på fosforbelastningen i Vombsjön, och professor Catherine Legrand från Linnéuniversitetet som berättade om algbaserade lösningar till industri och samhälle för rent vatten och luft.

Projektledare Christian Alsterberg presenterade även de olika delprojekten för projekt Fokus Vombsjön och hur långt man kommit inom respektive område samt hur medborgare redan idag kan ta reda på om algblomningarna i sjön kan vara farliga att bada i med hjälp av en satellittjänst kopplat till en app i sin telefon.

Mer information om projekt Fokus Vombsjön hittar ni här: Fokus Vombsjön – Sydvatten

Deltagare på temadagen tittar på alger i mikroskåp.

Deltagare på temadagen studerar vilka alger som blommar i Vombsjön just nu men också de djuren som älskar att äta upp algerna och motverka en algblomning.

Christian Alsterberg och Karin Rengefors visar ett experiment med alger

Christian Alsterberg och Karin Rengefors startar ett experiment med alger och algätande djur. Hur mycket alger hinner djuren äta under temadagen?