Materiel som packats på lastpallar och som ska skickas till Ukraina.

Sydvatten stödjer Ukraina

I början av 2023 kom en förfrågan från branschorganisationen Svenskt Vatten om materiel till vattenförsörjning till Ukraina. På grund av kriget är vattensektorn i Ukraina i stort behov av materiel för att säkra vattenförsörjningen i landet. Ukraina hade upprättat en lista på specifikt materielbehov och utöver det som står på listan välkomnades även annan utrustning som kan avvaras och som bedöms relevant.

Vi på Sydvatten ville gärna ställa upp med vad vi kunde få fram, så under vårvintern inventerade vi ett trettiotal pumpar, slangar och kopplingar i olika storlekar men också en så kallad fyrhjuling, som vi kunde avvara.

Efter en hel del administrativa och byråkratiska utmaningar så kunde MSB, via transportörer, innan sommaren slutligen hämta materielen från Ringsjöverket respektive Vombverket.

Vi är glada om detta bidrag kan hjälpa Ukraina i arbetet med att säkra vattenförsörjningen.

Materiel som packats på lastpallar och som ska skickas till Ukraina.   Materiel som packats på lastpallar och som ska skickas till Ukraina.   Materiel som packats på lastpallar och som ska skickas till Ukraina.