Vattendagen 2021

Sydvatten bidrar till att skapa samsyn på utmaningarna och behoven

Sydvatten var i år medarrangör av Sydsvenska Handelskammarens årligt återkommande arrangemang Vattendagen som gick av stapeln i måndags (19/4-2921). Vår hållbarhetschef Jenny Åström var moderator. På det digitala webbinariet möttes deltagarna för nya insikter och förståelser för olika behov kring vattenresursen samt även för att få verktyg att börja arbeta mer aktivt med vattenfrågan.

Sydvatten arbetar aktivt med frågan kring vilken vattenförvaltning och syn på vattenanvändning som behövs i Sverige med den nya situationen då vatten inte längre kan tas för givet. Klimatförändringar och befolkningstillväxt är två faktorer som påverkar vår vattentillgång. Under 2018/2019 arbetade Sydvatten tillsammans med LRF och Länsstyrelsen Skåne fram ett lösningsförslag för Sveriges vattenförvaltning i utredningen Klimatsäkert vatten som presenterades i en rapport i juni 2019. Klimatsäkert vatten utgick från frågan Hur ska vattnet räcka till allas behov? Och vem ser till att det räcker? och insikten om att det saknas ett helhetsgrepp om vattenfrågan. Förslagen är ännu aktuella.

Talarna på Vattendagen representerade dels vattenanvändare från lantbruk och näringsliv, dels de som i sina roller kan vara med och skapa förutsättningar för en mer hållbar vattenanvändning. Båda sidor behöver bidra till helheten. Programmet utgick från situationen i Skåne men de flesta frågorna är nationella. En av talarna var Ulla Sandborgh från Näringsdepartementet, som sedan januari 2020 har i uppdrag att samordna arbetet med näringslivets vattenhushållning och nu arbetar med att ta fram Sveriges första nationella vattenhushållningsstrategi, ett mycket välkommet arbete.Skärmdump av Vattendagen-webbinariet

I en paneldiskussion utbytte talarna erfarenheter kring vad de hade fått med sig för konkreta lärdomar och idéer från de andra talarna men också vad de ville ge för medskick till varandra. En större medvetenhet kring vattnets betydelse och vilka risker som finns kring vattenanvändningen hos alla från beslutsfattare till vattenanvändare är det första steget, och vi kan alla vara med och bidra genom att belysa frågeställningen.

Jenny sammanfattar dagen såhär:
”Lärdomarna var många, men en var att vi kunde konstatera en förflyttning. Efter torka-sommaren 2018 blev det uppenbart för många att vatten inte längre kan ses som en självklarhet, överallt, när som helst. Problembilden formulerades. Nu, snart tre år senare, har lösningarna börjat utkristallisera sig. Nästa steg – hur genomför vi dem och vem ska göra vad?”

Vattendagen 2021 arrangeras av Länsstyrelsen i Skåne, Krinova, Sydvatten, Sydsvenska Handelskammaren samt Sydsvenska Miljörättsföreningen.

Följande talare delade med sig av syn på vattenresursen utifrån det arbetsområden de verkar i.

  • Vatten – Skånes viktigaste livsmedel – Ola Melin, Länsöverdirektör Länsstyrelsen Skåne
  • Mitt i arbetet med en vattenstrategi – Ulla Sandborgh, Regeringens samordnare näringslivets vattenhushållning
  • Lantbrukets framtida vattenförsörjning – Glenn Oredsson, Styrelseledamot LRF Skåne
  • Säkra vattentillgångar, en överlevnadsfråga för livsmedelsindustrin – Sara Sundqvist, Näringspolitisk expert Livsmedelsföretagen
  • Cementas arbete för att bidra till hållbara vattenresurser på Gotland Jousha Prentice, hållbarhetsansvarig Heidelberg Cement Sweden AB
  • Gröna innovationer för Skånes blå näringar. Hur får vi till en hållbar vattenanvändning för det skånska näringslivet? – Louise Eklund, politiker (L), Region Skåne
  • Aktuellt från Vattenmyndigheten med fokus på frågan om vattenbrist – Irene Boman, Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns Vattendistrikt