Bild på artikel i tidningen Smålänningen

Klassens temaveckor gav ringar på vattnet

Smålänningen, fredag 23 april 2021, Ljungby

Klassens temaveckor gav ringar på vattnet

Klassens temaveckor om en hållbar framtid gav dem inte bara värdefull kunskap – det ledde även till att de under två veckor har fått sköta om Sydvattens (Vatten2030) och sedan Leva i Ljungbys Instagramkonton. Därtill är SA20 en av klasserna som i september ska få spendera två dagar i Tiraholm och där lära sig massor om vatten.

Det lönar sig att lära! Det har de 29 eleverna i klass SA20 på Sunnerbogymnasiet fått erfara efter att deras temaarbete kring en hållbar framtid gett flera ringar på vattnet.

I temaarbetet, som har varit ett samarbete mellan naturkunskapen och geografin, har de ställts inför frågeställningar som “Hur påverkar vår livsstil vår omgivning?” och “Vilka konsekvenser får våra vanor för samhället och miljön?”.

Det har bland annat handlat om konsumtion, hav, vatten boende och mat, berättar eleverna /…/

/…/

Nyligen stod det också klart att Sunnerbogymnasiet åter har tilldelats stipendiet Tänk H2O!, som delas ut av Sydvatten för att öka gymnasieelevers medvetenhet om frågor som rör vatten
– Vi har sökt vattenstipendiet alla åren, och fått det varje gång trots att det varit många sökande, berättar läraren Evelina Johansson.
Priset får de “för att de arbetar med vattenfrågorna på ett föredömligt sätt och låter vattentemat genomsyra fler olika ämnen och engagerar lärare i många olika ämnen och kurser”.

Text och foto: Mariah Lennartsson, Smålänningen

Detta är en text ur en längre artikel i tidningen Smålänningen, 23 april 2021. Vi får tyvärr inte publicera hela texten.