Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har

Sveriges VA-aktörer går ihop i en nationell kampanj för hållbar vattenanvändning

Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi harDet var torkan sommaren 2018 som var startskottet för många kommuner och VA-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. Sedan dess har flera kommuner periodvis haft problem med vattenbrist eller att de nått maxkapacitet på vattenverken då invånarna vattnat gräsmattor och fyllt pooler vid samma tillfälle.

Över 100 kommuner och VA-organisationer kommunicerar tillsammans vattnets värde, med tips för en mer hållbar vattenanvändning.

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vi har länge tagit vattnet för givet men klimatförändringar och befolkningsökning tillsammans med nationella och globala krav, till exempel Agenda 2030, gör att vi måste använda vattnet på ett mer hållbart sätt. säger Per Dalhielm, VD på Svenskt Vatten.

Kampanjen bygger på budskapet om att vatten är det viktigaste vi har och fyller på med konkreta tips för att enkelt spara vatten i vardagen. När över 100 kommuner och VA-organisationer nu går ihop blir det gemensamma budskapet tydligt. Att öka kunskapen om vattnets värde är viktigt eftersom vatten inte bryr sig om kommun-, läns- eller landsgränser. Vi kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har stuga i en tredje. Samma budskap och uppmuntran om att spara vatten gäller oavsett var du befinner dig. Hållbar vattenanvändning är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi VA-aktörer tar ansvar för Agenda 2030-målet Rent vatten och sanitet för alla.

Många andra länder i Europa gör av med 100 liter vatten per person och dygn, varför ska vi i Sverige göra av med så mycket som 140 liter? Det känns faktiskt lite omodernt att slösa på dricksvatten. Att använda vattnet på ett hållbart sätt ska vara det nya normala. fortsätter Per Dalhielm.

Läs mer om hur du kan enkelt kan spara vatten och bli en hållbar vattenanvändare.