Framsidorna av hållbarhetsredovisningen och klimatbokslutet 2020

Hållbarhetsredovisning och klimatbokslut för 2020 klara!

Sydvattens viktigaste uppdrag är att leverera säkert och rent dricksvatten. Det ligger väl i linje med många av FN:s globala hållbarhetsmål, inte minst mål 6 ”Rent vatten och sanitet för alla”. Mål 6 har en särställning bland de globala målen genom att det är en förutsättning för att de andra målen ska gå att uppfylla. Utan tillgång till rent vatten finns små möjligheter till ett fungerande samhälle. När vi utför vårt uppdrag måste det ske med hänsyn till samtliga globala hållbarhetsmål och vår verksamhet måste ge ett så litet negativt avtryck som möjligt.

Nu kan ni läsa Sydvattens första hållbarhetsredovisning och vårt första klimatbokslut, båda ligger uppladdade på webben.

Bilderna nedan länkar till respektive produkt. På denna länk kan ni läsa mer om Sydvattens hållbarhetsarbete.

Framsida hållbarhetsredovisning 2020

Framsida klimatbokslut 2020