EmmaEnstrom_doktorand

Emma Enström, ny doktorand på SWR och Sydvatten

Avhandlingens titel: Vattenpolicy för samverkan i avrinningsområden

Syfte: En fördjupad förståelse för svensk vattenförvaltning samt en utredning av hur en framtida vattenförvaltning kan se ut.

Fokusområden: Kävlingeåns- och Lagans avrinningsområden samt dricksvatten

Metod: Fallstudier, litteraturöversikter, intervjuer, enkäter och andra deltagande metoder, till exempel workshops.

Handledare: Primär handledare är Johanna Alkan Olsson, lektor på Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet. Sekundär handledare är Christian Alsterberg, forskningsledare på Sydvatten.

Uppdragets längd: 2023-2027

 

Tre snabba frågor till Emma:

Kan du beskriva lite mer vad du kommer att jobba med de här fem åren?

Jag kommer att sätta mig in i hur samverkan mellan olika aktörer inom vattenförvaltningen i Sverige ser ut. Jag ska undersöka hur lagstiftningen ser ut, om den är relevant och funktionell och jag ska titta på bra och mindre bra exempel vid samverkansprojekt och dra slutsatser och lärdomar från dessa.

Mina fokusområden kommer vara Kävlingeåns- och Lagans avrinningsområden och jag se på förvaltningen av dessa viktiga områden.

Var kommer du fr.a. utföra dina studier?

Jag kommer nog oftast vara på CEC, alltså Centrum för Miljö- och klimatvetenskap, men kanske att jag även besöker SWRs eller Sydvattens kontor ibland. Fem år är ju en lång tid så kanske att detta kommer variera under åren. Dessutom kommer jag ju vara i väg en del för att träffa människor, göra intervjuer och ha workshops.

Vad har du studerat och/eller arbetat tidigare?

Jag har en kandidat i miljövetenskap och en master i strategiskt miljöarbete. Totalt har jag studerat i sex år vid Lunds universitet. Men mellan min kandidat- och min magisterexamen hade jag praktik på svenska ambassaden i Bangkok.

Under en sommar har jag även arbetat med biologisk rening på ett massabruk samt jobbat ett år som laboratorieingenjör på VA SYD.

Stort lycka till med forskningen Emma, vi ser fram emot att ta del av ditt arbete!

 

Mer om Emmas forskning: Emma Enström – Vattenpolicy för samverkan i avrinningsområden – Sydvatten