Ilmar Reepalu och Jorgen Johansson, Debattartikel 20jan2023

Debattartikel i Sydsvenskan: Att hindra ett klimatvänligt sätt att säkra dricksvattenförsörjningen kan inte vara Länsstyrelsens uppdrag”

Ur Sydsvenskan / HD 20 januari 2023 

Tidningsurklipp Debattartikel Sydsvenskan 20jan2023

Vi vill bygga en solcellspark på ett fält vid Vombverket. Det ger oss ökad driftsäkerhet, lägre kostnader och är positivt för klimatet. Men länsstyrelsen säger nej, skriver Ilmar Reepalu och Jörgen Johansson, styrelseordförande respektive vd för Sydvatten AB.

De rådande klimat- och energikriserna tvingar alla delar av samhället att hitta nya kloka lösningar på dagens och framtidens energibehov. Därför är det förvånande att Länsstyrelsen i Skåne avvisar Sydvattens ansökan om att bygga en solcellspark i anslutning till vattenverket vid Vombsjön. Där produceras varje dag dricksvatten till drygt 400 000 invånare i Malmö, Staffanstorp, Svedala, Vellinge och snart även Skurup.

Vattnet tas från sjöarna Bolmen och Vomb och renas därefter i två olika vattenverk varefter det färdiga dricksvattnet distribueras till kommunerna. För att det ska ske krävs relativt mycket elenergi.

Varje år använder Sydvatten cirka 28 000 MWh. Det motsvarar ungefär den energi 1 400 eluppvärmda villor behöver. Tidigare har kostnaden för det legat på runt 25 miljoner kronor om året. För 2023 räknar vi på grund av energikrisen med 70 miljoner kronor.

De skenande energipriserna, men också hoten om planerade elavbrott och risken för sabotage från främmande makt, gör att vi behöver hitta nya sätt att förse Sydvattens anläggningar med energi. Därför har omfattande planer på utbyggnad av solceller tagits fram. Syftet är att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen i sydvästra Skåne.

På ett fält vid Vombverket vill vi bygga en solcellspark som kan ge mer än 40 procent av vattenverkets årliga energibehov i form av förnybar energi. Det ger oss ökad driftsäkerhet, lägre kostnader och är positivt för klimatet.

Men Länsstyrelsen i Skåne säger nej, med motiveringen att det på det aktuella området enbart får bedrivas vattentäktsverksamhet, alltså verksamhet som syftar till att få fram dricksvatten. Det är precis vad vi vill göra. Att rena vatten kräver el, precis som det krävs mjöl för att baka ett bröd eller metall för att bygga en bil.

Genom att producera egen energi med hjälp av solceller säkrar vi en del av driften, även om det ordinarie elnätet skulle slås ut. All el från solcellsparken skulle gå direkt till arbetet med att producera dricksvatten. Hur kan det inte anses vara vattentäktsverksamhet?

Samhället är inne på en farlig väg om byråkrati tillåts sätta käppar i hjulet för teknisk utveckling som syftar till ökad säkerhet och minskad klimatpåverkan.

Regeringen upprepar ständigt sina budskap om vikten av att spara på energi och att vara förberedd för ytterligare kriser – även militära. I ett sådant läge är det fel tid för statens egna tjänstemän att göra byråkratiska piruetter där vi förbjuds att förbättra vår vattentäktsverksamhet med den obegripliga motiveringen att det endast får bedrivas vattentäktsverksamhet på platsen.

Allt tyder på att länsstyrelsen saknar nödvändig kompetens när det gäller vattentäktsverksamhet, något som nu försenar arbetet med att säkra energiförsörjningen till delar av dricksvattenproduktionen i sydvästra Skåne.

Sydvatten ägs av 17 skånska kommuner och sköter dricksvattenproduktionen på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Invånare, sjukhus, skolor och företag ska alla kunna vara säkra på att de har tillgång till ett gott och säkert dricksvatten nu och i framtiden.

Alla som bor och verkar i vår region måste kunna lita på att länsstyrelsen har förmåga och möjlighet att göra avvägningar och samlade bedömningar för regionens och landets bästa. Att hindra ett klimatvänligt sätt att säkra dricksvattenförsörjningen kan inte vara länsstyrelsens uppdrag.

Skribenter är Ilmar Reepalu, styrelseordförande för Sydvatten AB och Jörgen Johansson, vd för Sydvatten AB

Länk till debattartikeln: ”Inte Länsstyrelsens uppdrag att hindra dricksvattenförsörjningen.” – Sydsvenskan