Sydvatten och Lunds universitet på World Water Week

Kurs för gymnasieelever tar plats på internationell vattenkonferens. Sydvatten och Lunds universitet presenterar Tänk H2O! vid seminariet Inspire Youth to become Water and Development Ambassadors under den pågående Världsvattenveckan i Stockholm.

Tänk H2O! är ett exempel på hur offentliga aktörer kan ta ett utökat samhällsansvar och höja unga människors medvetenhet, kunskap och förståelse för vattenfrågor. Projektet vill uppmuntra eleverna till vidareutbildning eller engagemang för att främja en hållbar utveckling inom vattensektorn.

Under två dagar vid Bolmen, Skånes viktigaste råvattentäkt, får gymnasielärare och deras elever vara med om tvärvetenskapliga workshops, miniföreläsningar, rollspel och experiment under ledning av handledare från LUCSUS (Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling), Sydvatten och Vildmarksgymnasiet i Unnaryd.

Tid: Torsdagen 27 augusti kl. 14.00-15.30. Seminariet Inspire Youth to become Water and Development Ambassadors.

Plats: City Conference Centre, Lilla Teatern, Barnhusgatan 12, Stockholm

http://programme.worldwaterweek.org/event/5075

World Water Week arrangeras av Stockholm International Water Institute sedan 1991. Världsvattenveckan är en mötesplats för internationellt kunskapsutbyte kring vatten- och utvecklingsfrågor. Årets tema är Water for Development.