Om brunare råvatten i SVT Nyheter Skåne

Framtidens råvatten kommer att kräva mer omfattande reningsprocesser och blir därmed en stor utmaning för alla VA-verksamheter. Se inslaget från den 7 september.

I inslaget intervjuas Forskningschef Kenneth M Persson på Ringsjöverket. Dessutom görs ett nedslag på den internationella konferensen NOM 6, om brunifiering i vatten, som hålls i Malmö, på Malmö LIVE 7-10 september.

Länk till inslaget på SVT Nyheter Skåne