Sydvattens dricksvatten: långt under gränsvärdet för fluor

Fluorhalten i det dricksvatten som Sydvatten producerar är låg. Fluorhalten ligger betydligt under Livsmedelsverkets gränsvärde på 1,5 mg per liter. Vid våra två vattenverk är den endast 0,13 mg/l vid Ringsjöverket samt 0,23 vid Vombverket. Sydvatten levererar säkert dricksvatten till ca 1 miljon invånare i 17 kommuner i Skåne.

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten bedöms vattnet som otjänligt vid fluoridhalt 1,5 mg/l.

Fluor, fluorid, förekommer naturligt i berggrunden främst i metallerna flusspat, kryolit och apatit. Brunnar med höga fluoridhalter påträffas ofta inom områden där berggrunden är rik på flusspat (kalciumfluorid). På vissa håll i Sverige är alltså fluorhalten hög i dricksvatten på grund av bergarten.

Sydvatten använder dock inte grundvatten utan hämtar vatten från sjöarna Bolmen och Vombsjön, varför mängden fluor är låg. Vi varken tillsätter eller tar bort fluor. Vårt vatten har sin naturliga halt av fluor.

Grundvatten, livsmedel och tandvårdsprodukter innehåller en viss mängd fluor. Fluor minskar risken för karies och stabiliserar benvävnaden. Alltför höga halter kan dock vara skadliga för skelettet.

Läkemedelsverket meddelade häromdagen att de kommer att utreda effekterna av fluordoser vid användandet av olika tandprodukter i kombination med dricksvatten. Utredningen planeras vara klar till årsskiftet.

Det finns exempel på smaksatta mineralvatten som har en fluorhalt på 1,5 milligram per liter vatten. Dessa är försedda med varningstext: Bör ej intasregelbundet av barn under sju år.