Vill du också ha ett arbete som gör världen lite bättre och som tänker på kommande generationer?

Vad efterfrågar unga hos arbetsgivare och vilka möjligheter finns för kommunala företag att attrahera morgondagens medarbetare? Svar på detta ges i Sobonarapporten 2018 som fokuserar på Attraktionskraft – Nyckeln till framgångsrik kompetensförsörjning.

I rapporten har Petra Axelsson, Sydvattens HR-strateg, svarat på några frågor om vad Sydvatten fokuserar på för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hur arbetar ni för att vara en attraktiv arbetsgivare?
– Vi har en stor verktygslåda. Det handlar om att skapa rätt kultur och att arbeta för att utveckla medarbetarskapet. Ett viktigt instrument är resultatet av de regelbundna medarbetarundersökningarna. Genom att fästa stor vikt vid dem försöker vi stärka delaktigheten i hela organisationen. Det handlar också om att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner. Det viktigaste för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är nog ändå att ha så engagerade och nöjda medarbetare som möjligt.

Hur arbetar ni för att möta de förväntningar som morgondagens medarbetare har?
– Vi vet att morgondagens medarbetare sätter stort värde på kultur, värderingar och att ha en bra chef. Vi ska givetvis ha marknadsmässiga löner, men man får inte glömma att det finns fler värdeskapande faktorer för kommande medarbetare.

Nämn tre ord som gör Sydvatten till en drömarbetsgivare?
– Stolthet, balans mellan arbete och fritid och kamratskap.

 

I rapporten presenteras de kommunala företagen närmare, tillsammans med insikter från undersökningar som gjorts under året, bland annat i samarbete med Ungdomsbarometern. Resultaten visar att det finns stor potential för kommunala företag att attrahera framtidens medarbetare.   

– Alla medlemsföretag i Sobona brinner för att skapa samhällsnytta. De jobbar varje dag för en hög kvalitet, samhällsnytta och alltid med fokus på långsiktig hållbarhet. Det överensstämmer väl med vad morgondagens medarbetare söker, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Temat för årets rapport är attraktionskraft. Det blir allt viktigare att arbeta strategiskt för att hitta och lyckas behålla rätt medarbetare. Insikten om denna utmaning finns hos Sobonas medlemmar som i underlaget för rapporten pekar ut kompetens­försörjningen som en av sektorns tre största framtidsutmaningar. Trots att de kommunala företagen ofta spelar en avgörande roll för att människors vardag fungerar är det få unga som känner till dem. Det vill Sobona ändra på:

– Genom att sprida kunskap om de kommunala företagen hoppas vi kunna bidra till våra medlemmars attraktionskraft på arbetsmarknaden. De erbjuder jobb som skapar samhällsnytta varje dag och som spelar stor roll för hur samhället utvecklas på sikt. Jobb att trivas med och engageras av. Det är vi på Sobona stolta över och vill lyfta fram, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

 

Läs hela rapporten: https://lnkd.in/gf7y5eP