Blogginlägg Byggdagboken: Nedräkning inför sista röret

Byggdagboken: På byggdagbok.se kan du följa Sydvatten och Peab som tillsammans bygger en ny råvattenledning mellan Äktaboden och Ringsjöholm. Bygget startade våren 2016 och beräknas vara klart i mitten av 2019.

TISDAG 6 NOV 2018
Nu är hösten här på riktigt. Regnet hänger i luften och det är mörkt både till och från jobbet. Lite tyngre känns livet… Men! Goda nyheter: allt som allt är det under 1000 m rör kvar att lägga på etapp 2! Hela sträckan är drygt 25 km vilket gör att några hundra meter känns lika kort som sommaren. Kika på översiktsbilden; den blåa linjen är en grov ledningssträcka av ledningen och den röda linjen är där rören är lagda. Sista röret kommer att läggas innan jul och sista betongstödet kommer att gjutas innan det nya året skålas in. Hört rykten om att det till och med blir lite smörgåstårta ute i linjen för att fira nedläggningen av sista röret…

Återställningen följer planen på etapp 2, stenmurar läggs tillbaka och dräneringsrör läggs i marken längs ledningen. Väldigt lite återställningsarbete återstår på etapp 3, där är arbetet i princip färdigt. Där är alla dräneringsledningar på plats, matjorden återställd och jorden brukas återigen.

För närvarande hanteras årets grödskador. I detta projekt genomförs en värdering varje år där dels ytan mäts upp och dels en okulär besiktning görs. Ytan bestäms för att veta omfattningen och synen (den okulära besiktningen) för att avgöra hur mycket grödan återhämtat sig. Det görs tillsammans med en värderare, som ofta är en agronom, och ett ombud för brukaren eller brukaren själv.

Därefter tar ombudet ett snack med brukaren av jorden (bonden eller arrendatorn) för att se om personen i fråga haft extra utgifter. Extra utgifter kan vara utlägg såsom nya stängsel för djur eller bidrag som gått förlorande på grund av projektet. Tillsammans blir det en grödskadevärdering som ersätts. Målet är att inte dra ut alltför mycket i tiden eftersom skörden ger intäkter varje år och därmed bör brukarens ersättning också betalas ut samma år så att de inte lider onödig skada.

Skogsmark hanteras på ungefär samma sätt, inventering först som utförs av exempelvis en jägmästare innan avverkning. Därefter görs en värdering av skogen (virkesförrådet). I den värderingen hanteras även förtidig avverkning, framtida tork- och stormskador etc.

Utöver detta grödskada (åker, hagar, skog etc) får även fastighetsägarna en peng för intrånget på fastigheten. Det är en ersättning för att det blir vissa restriktioner i en 10 meter bred gata ovan ledningen samt att ett arbetsområde på fastigheten tagits i bruk en viss tid.

 

// Caroline Isendahl