Teknisk samverkan över gränserna

Onsdag 20 november träffades VA-chefer, ingenjörer och projektledare från Sydvatten, tillsammans med delägarkommunerna, VA SYD, NSVA samt danska Novafos i ett tekniskt samrådsmöte för att utbyta erfarenheter och kunskap om hur man kan detektera och spåra läckor i ledningsnätet.

I Danmark tillåter lagen sedan 1994 endast ett vattentapp på 10 procent och förlust utöver det ger faktiskt en straffavgift för dricksvattenproducenterna. Sedan denna lagändring trädde i kraft har Novafos och övriga danska dricksvattenproducenter jobbat stenhårt med att detektera och eliminera läckage i ledningsnätet och idag har Danmark ett snitt på 7,8 procents vattentapp. Andra nordeuropeiska länder såsom Tyskland och Nederländerna har även de ett vattentapp som är mindre än 10 procent.

Att jobba med läckage är en del i hållbar vattenförsörjning och ligger i linje med FNs globala hållbarhetsmål säger Åsa Håkansson, teknisk chef på Sydvatten

Sverige har 1750 vattenverk som årligen levererar ca 900 miljarder liter rent dricksvatten till Sveriges befolkning. Men enligt Statistiska Centralbyrån når 20–25 procent av vattenproduktionen aldrig fram till konsumenternas vattenkranar. Detta är känt i branschen sedan flera år och många av de närvarande vid mötet jobbar regelbundet med att detektera, åtgärda och förebygga läckage i ledningsnätet. Att jobba med läckage är en del i hållbar vattenförsörjning och ligger i linje med FNs globala hållbarhetsmål.

Under samrådet presenterades ytterligare möjliga framtida lösningar för exempelvis intelligent mätteknik, fjärravläsning samt nya analysmöjligheter. Genom dessa tekniska innovationer kan ett vattenbolag få reda på mycket om sitt eget distributionsnät samt hur man kan optimera leveransen och minimera läckaget.

Stora delar av Sveriges VA nät byggdes och utvecklades mellan 1940–1960 och står därmed inför stora moderniserings- och renoveringsarbeten. För Sydvatten, VA SYD, NSVA och våra 17 delägarkommuner var detta samverkansmöte ett led i det gemensamma arbetet med att minska vårt läckage som ligger framför oss.