Vi möter vattentjänstbranschens framtida utmaningar

Sedan den 1 januari 2014 bedrivs NSVA, Sydvatten och VA SYDs forsknings- och utvecklingsarbete inom ramen för det gemensamma FoU-bolaget, Sweden Water Research AB.

I Sweden Water Research AB samlar vi alla våra kompetenser i ett gemensamt bolag – ett forskningsbolag som ska hjälpa oss att bättre kunna möta de förändringar som vattentjänstbranschen står inför. Här samordnar vi våra resurser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och bredda våra kunskaper.

”Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda världsledande kompetens för uthålliga vattentjänster”, säger Marinette Hagman, FoU-ansvarig på NSVA.

Verksamheten finansieras genom att varje organisation avsätter minst 1 procent av sin omsättning till FoU-bolaget.

Ett hållbart uppdrag
FoU-bolaget ska bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv. Den kanske viktigaste utmaningen som vattentjänstbranschen står inför är klimatanpassningen. Vi behöver samla och mer aktivt sprida kunnandet kring framgångsrika sätt att klimatanpassa vattentjänsterna. Exempel på områden som intresserar oss extra är avlopp och miljö, arbetsmiljö, dricksvatten, management och rörnät/ledningsteknik.

Vill du veta mer kontakta gärna vår ledningsgrupp:
Marinette Hagman, FoU-ansvarig NSVA marinette.hagman@nsva.se, tfn 010 – 490 98 17
Kenneth M Persson, FoU-ansvarig Sydvatten kenneth.m.persson@sydvatten.se tfn 040 – 35 15 64
Henrik Aspegren, FoU-ansvarig VA SYD henrik.aspegren@vasyd.se tfn 040 – 635 01 78
Foto, Ulf Thysell, VD NSVA, presenterar forskningsbolaget på Svenskt Vattens pågående stämma i Jönköping.