Välkommen till Sydvattens seminarium i Almedalen

Sveriges dricksvattenförsörjning – klarar kommunerna utmaningarna?

Fredag 4 juli kl. 10.30–11.30 Öresundshuset, Hästgatan 1, vid Donners plats

Deltagare:

Gunnar Holmgren, särskild utredare Dricksvattenutredningen
Agneta Granberg, ordförande Svenskt Vatten
Björn Risinger, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten
Stig Orustfjord, generaldirektör Livsmedelsverket
Cecilia Dalman Eek, riksdagsledamot (S)
Maria Wetterstrand, moderator

Sveriges dricksvattenförsörjning står inför en rad utmaningar. Den kanske största gäller klimatförändringarna som väntas påverka både tillgång och kvalitet på dricksvattnet. Hur rustade är ansvariga aktörer för detta? Har kommunerna rätt förutsättningar för att klara framtidens utmaningar? Vilket stöd och vilken styrning kommer att krävas från nationella beslutsfattare?

Några av dessa frågor ställs i direktiven till den statliga Dricksvattenutredningen, vars delbetänkande kommer bara några dagar före seminariet.

Välkommen till ett seminarium där utredaren Gunnar Holmgren och några av Sveriges mest tongivande aktörer på området kommer att diskutera Sveriges dricksvattenförsörjning.