Vem tar ansvar för svenskt dricksvatten?

Välkommen på Sydvattens frukostseminarium i Almedalen med bland andra Maria Wetterstrand och Björn Risinger!

Onsdag den 3 juli, kl 8.00-9.00 i Öresundshuset, frukost från kl 7.30. Seminariet kan också följas live på Bambuser, se länk Öresundshuset.

Sydvatten arrangerar ett eget seminarium och medverkar i ett arrangemang organiserat av PwC om framtidens kluster.

Dricksvattenförsörjningen är en av de stora globala framtidsfrågorna. I Sverige liksom i många andra länder ökar konkurrensen om vattnet. Samtidigt riskerar klimatförändringarna innebära ökade påfrestningar på vattentäkter och produktions-anläggningar. Hur ska vi kunna skydda tillgången till dricksvatten? Vem tar ansvar för att skydda dricksvattnet?

Bolmentunneln blev 2010 Sveriges första, och hittills enda, riksintresse för dricksvattenförsörjer. Bolmentunnels försörjer direkt eller indirekt ca 1 miljon skåningar med säkert dricksvatten.

Mälaren, Göta älv och Bolmen är riksintressen för sjöfart, fiske och friluftsliv, men inte för dricksvatten. Detta trots att dessa tre ytvattentäkter försörjer nästan halva Sveriges befolkning med dricksvatten.

Hur ska våra dricksvattentäkter tryggas för framtiden? Vilken betydelse har det att dricksvattenfrågan är splittrad på ett flertal departement och ännu fler myndigheter?

Paneldeltagare

Matilda Ernkrans (S), ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.
Björn Risinger, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten.
Maria Wetterstrand, samhällsdebattör och f d språkrör Miljöpartiet.
Mats Helmfrid (M), kommunstyrelseordförande i Lund, ledamot i Sydvattens och Svenskt Vattens styrelse.
Jörgen Johansson, VD Sydvatten.

Moderator

Trine Grönlund

Framtidens branscher och kluster

– Jörgen Johansson deltar i panelen.
Arrangör: PwC, tisdag den 2 juli kl. 9:00–10:00

Hur bör vi betrakta framtidens kluster och dess logik för att kunna bli den strategiska värdeskapare som vi tycker oss se runt hörnet? Vad betyder dessa branscher framöver och hur kan det bli en hävstång för strategisk utveckling inom företag, regioner och städer?

Jörgen Johansson kommer att tala om ekosystemtjänster kring vatten. Vatten är centralt för en mängd aktörer som nyttjar resursen för olika syften. Dock ökar konkurrensen om och intressekonflikter kring vatten. För att vi också i framtiden ska ha ett vatten som är värt något är det nödvändigt med nya ansvarstagande kluster där aktörer från både samhälls- och marknadsekonomi kan mötas kring ekosystemtjänsten vatten.