Ett år av utveckling och förnyelse

Under 2012 utökades antalet delägarkommuner till 16 när Ängelholm trädde in i Sydvatten. Grunden för ett gemensamt forskningscentrum för vattenfrågor skapades tillsammans med NSVA och VA SYD. Det omfattande arbetet med att skydda råvattentäkterna fortsätter.

För att ytterligare stärka den vattenrelaterade forskningsverksamheten i Skåne har Sydvatten tagit initiativ till att bilda ett gemensamt forskningsbolag tillsammans med VA SYD och NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp). Beslut om bildandet fattas under 2013.

Sydvattens viktigaste tillgångar är uttagsrätterna ur råvattentäkterna. Företaget fortsätter därför arbetet med att långsiktigt skydda Bolmen, Vombsjön och Ringsjön. Under 2012 inleddes arbetet med att skapa ett skyddsområde för Bolmen. I det arbetet strävar Sydvatten efter ett nära samarbete med berörda kommuner.

För att kunna bidra med åtgärder inom Vombsjöns tillrinningsområde har bolaget ansökt om att gå in som huvudman i Kävlingeåns vattenråd. Syftet är att långsiktigt höja Vombsjöns ekologiska status.

Sydvatten deltar även i det svensk-danska EU-projektet Algae be gone med målet att utveckla metoder för att återställa balansen i Ringsjöns ekosystem och minska risken för algblomning.

Skolprojektet Drick kranvatten har utvärderats med stöd av Svenskt Vatten Utveckling. Av rapporten framgår att projektet har lett till en positiv attitydförändring. Eleverna har fått ökade kunskaper om vatten och de har förtroende för svenskt kranvatten.

Läs mer i Sydvattens årsredovisning för 2012.