Artikel i Cirkulation juni 2024

Vattenråd som samarbetar över gränserna

Branschtidningen Cirkulation belyser i nr 4, 2024 det viktiga samarbetet mellan olika aktörer för att mildra effekter av torka, översvämning och andra klimat- och vattenrelaterade utmaningar.

I artikeln är Sydvattens forskningsledare Christian Alsterberg intervjuad och han lyfter särskilt det framgångsrika arbetet som Kävlingeåns vattenråd drivit i drygt 30 år.

“Kävlingeån var en gång ett av Sveriges mest förorenade vattendrag på grund av mängden industrier längs vattnet. För drygt 30 år sedan bestämde sig kommunerna i åns avrinningsområde (Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo och Tomelilla) för att gå samman och förbättra åns vattenkvalitet. Man hade dessutom insett att det var hög tid att ta itu med problemen som utdikningen under 1800- och 1900-talen hade orsakat.”

Kävlingeåns Vattenråd är än idag mycket aktivt och består at åtta medlemskommuner, markägare, LRF, företag, industrier, sportfiskare, Sydvatten, m.fl. Rådet driver ett flertal olika projekt som långsiktigt gynnar den ekologiska statusen i Kävlingeån. För att kunna jobba med att exempelvis återställa våtmarker, rena vattenkvaliteten, biologisk mångfald och att anlägga fiskevägar får rådet årligen pengar från kommunerna.

Frågan om samarbete på avrinningsområdesnivå har på senaste tiden uppmärksammats mer och mer nationellt. Man efterfrågar lagstiftning för att få till samarbeten som kan mildra effekterna av hur klimatförändringarna påverkar vattnet i vår omgivning, både gällande översvämning och torka.

“Vattnet har inga kommungränser och jag tycker att det är fantastiskt att man har insett att arbetet måste ske tillsammans och över kommungränserna för att lösa de problem vi står inför” säger Christian Alsterberg. Så jobbar vi redan i Kävlingeåns vattenråd och liknande arbete behövs på många fler ställen i Sverige. Han menar vidare att politiker behöver förstå att lösningen ligger i att ge det mellankommunala arbetet mer mandat så att de själva kan driva igenom sina frågor i kommunerna.

Läs hela artikeln i Cirkulation: Vattenråd samarbetar redan över gränserna – Cirkulation