Logga för WaterWiseEU, EU kommissionens kampanj 2024

Inställningen till vatten behöver ändras – vi behöver bli #WaterWise

I Sverige, i EU och och på många andra platser på jorden behöver vi ändra vår inställning till vatten. 40 % av jordens befolkning känner redan av vattenbristens konsekvenser. Det är dags att förändra hur vi förvaltar, använder och värderar vatten.

En kampanj från EU kommissionen

29 maj, under EUs Green Week, släppte EU kommissionen kampanjen #WaterWiseEU för att öka kunskapen om vattnets betydelse i samhället och för allt levande på jorden. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om den växande belastningen på Europas vattensystem och att belysa de många lösningar som finns tillgängliga. Genom att arbeta tillsammans kan vi förändra befintliga uppfattningar om vatten och se på vatten på ett nytt sätt – See Water Differently

Så här står det på EU kommissionens webb: Vi vet att människor är oroade över olika vattenproblem i hela EU och varje region står inför sina egna utmaningar. Lösningar finns, låt oss använda dem klokt. Tillsammans har vi det som krävs för att lyckas. Vi kan återupprätta vattnets kretslopp. Vi kan effektivisera vattenanvändningen i hela EU. Vi kan se till att alla har tillgång till rent sötvatten till ett överkomligt pris. Nu är det dags att bli ett #WaterWiseEU.

Lär dig mer om de många vattenlösningarna och hur vi alla kan bli en del av förändringen.

Kampanjen har flera bilder och texter med en rad olika budskap kopplat till vår kunskap och vår syn på vatten.

Exempel på budskap ur kampanjen

Vatten som nästa kris

Vi upplever inte bara en klimatkris, utan också en vattenkris. Årtionden av dålig förvaltning, föroreningar och icke-hållbara metoder pressar våra vattensystem till det yttersta. Översvämningar och torka blir allt vanligare och våra floder och hav lider.
Denna kris drivs av överdriven efterfrågan och konsekvenserna av den trefaldiga krisen med klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och föroreningar.
År 2019 stod närmare 30 % av EU-området inför vattenbrist. Sedan 1970 har vi förlorat en tredjedel av våra sötvattenekosystem, och sötvattenresurserna har minskat med 83 %. Våtmarker försvinner och floder förlorar sina förbindelser med havet.
Vi kan inte fortsätta i den här riktningen. EU vidtar redan åtgärder i form av robust lagstiftning och betydande investeringar, men vi måste göra ännu mer. Vi måste få en ny syn på vatten och bli #WaterWiseEU.
Låt oss skydda vår mest värdefulla resurs innan det är för sent.

Vatten i vardagen

Vatten har en viktig roll i nästan allt vi köper, inte bara i livsmedel och drycker. Sötvatten är livsviktigt inom alltifrån jordbruk till industri och fritid. Detta är ett faktum som vi måste vara medvetna om, och vi måste också förstå hur vi på ett effektivt sätt ska kunna använda och förnya vårt färskvatten så att efterfrågan inte överstiger utbudet.
EU agerar genom att införa åtgärder för att spara vatten, främja hållbara jordbruksmetoder och investera i vatteninfrastrukturprojekt. Unionen har redan investerat över 15 miljarder euro i vattenrelaterade projekt, i syfte att säkerställa rent och hållbart vatten för alla. Men vi behöver också ditt bidrag!
Vet du hur du tar reda på var ditt vatten kommer ifrån och hur mycket vatten som finns dolt i produkterna du använder?

Vattenförvaltning

Vatten är inte bara en resurs, det är också själva livsnerven i våra livsmedel, ekonomier och ekosystem. Utan vatten vissnar grödorna, industrierna stannar upp och samhällena lider.
År 2030 förutspås den globala efterfrågan på sötvatten överstiga utbudet med hela 40 %.
Så hur ska vi kunna se till att alla får sin beskärda del? Vi måste se till helhetsbilden och hitta innovativa lösningar som gynnar alla.
Genom att återvinna vatten eller åtgärda en läcka i ditt hem kan du både undvika vattenslöseri och spara pengar. Och genom att förnya bevattningssystemen, omvandla infrastrukturen i städerna och använda oss av miljöinnovation kan vi göra våra städer till grönskande oaser, minska översvämningsriskerna och ge ny livskraft åt lokalsamhällena.
Integrerad vattenförvaltning är inte bara ett modeord – det handlar om att hitta lösningar som gör alla till vinnare.

Exempel på bilder ur kampanjen

Bild ur kampanjen Water Wise EU av EU kommissionen 2024   Bild ur kampanjen Water Wise EU av EU kommissionen 2024   Bild ur kampanjen Water Wise EU av EU kommissionen 2024

 

https://www.youtube.com/shorts/sTTVUVkGTjc