Vattenkran och vattenglas

Vatten finns överallt

Visste du att vi gör av med nästan 6 000 liter osynligt vatten per person och dygn i Sverige? Att det går åt över 15 000 liter vatten för att producera 1 kg nötkött och närmare 17 000 liter för 1 kg choklad? Det är vatten som har förbrukats under en varas produktionsprocess, inklusive i förpackningar och transporter. Det innebär att av allt vatten som vi konsumerar under en dag är 97 procent osynligt för oss. En av de viktigaste sakerna vi kan göra för att minska vår konsumtion av osynligt vatten, även kallat virtuellt vatten, är att sluta slänga mat.

Virtuellt vatten

Begreppet virtuellt vatten myntades av den brittiske professorn John Anthony Allan som 2008 tilldelades Stockholm Water Prize för sin forskning om vattenfrågor kopplade till politik, ekonomi,
jordbruk och klimatförändringar. Professor Allan konstaterade att en vara som importeras till ett land även för med sig virtuellt vatten i köpet. Det innebär att länder med vattenbrist bör överväga vilka varor som är lämpligast att exportera respektive importera, eftersom all handel inkluderar indirekt handel med virtuellt vatten. Om jordens vatten ska räcka till alla måste kunskap om effektiv användning tillämpas. Ett sätt är att odla grödor som passa olika lokala förhållanden.

Ökad konkurrens om vattnet

I den pågående miljödebatten talar man ofta om ekologiska fotavtryck, den påverkan som vår livsstil har på jordens miljö. På motsvarande sätt kan man också ta hänsyn till våra samlade vattenfotavtryck. Det största avtrycket på jorden, 70 procent, står jordbruket för. Kaffe, bomull och nötkött är exempel på törstiga varor. För den enskilde konsumenten innebär det att valet av produkter i butiken kan ha betydelse för jordens vattenresurser. Generellt gör en vegetarian ett mindre vattenfotavtryck än en person som äter kött, eftersom djurhållning kräver mer vatten än livsmedelsodling. Våra konsumtionsmönster påverkar alltså vattensituationen i andra länder.

Släng inte mat!

I takt med att jordens befolkning växer måste livsmedelsproduktionen öka. Fram till år 2050 kommer mänskligheten att behöva producera 70 procent mer mat för att mätta alla. Till det behövs 50 procent mer vatten än vad som används idag. Jordens begränsade vattenresurser kan därmed tvinga människan att anpassa sig till en hållbarare livsstil. Ett sätt att få vattnet att räcka till i framtiden är att sluta slänga mat. 30 till 50 procent av all mat som produceras hamnar aldrig på tallriken. I utvecklingsländerna är orsaken ofta bristande förvaringsmöjligheter och dålig logistik. I västvärlden beror svinnet främst på att vi slänger mat trots att det inte är något fel på den. Så mycket som en fjärdedel av all mat vi köper hamnar i soppåsen och med den allt virtuellt vatten som har använts vid framställningen.

Här kan du läsa mer om virtuellt vatten