Bolmen

Sweden Water Research i nationellt forskningssamarbete

Nu är det klart att Sweden Water Research blir associerad medlem till SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science/Nationell infrastruktur för ekosystemforskning) för den vetenskapliga verksamheten vid Bolmen.

– Genom Sweden Water Research får SITES tillgång till forskningsstationen i Bolmen. Det gör att vi kan studera kopplingen mellan vattenkvalitet och påverkan på nära en miljon personer. Inga andra sjöar som ingår i SITES nätverk används så direkt av så många människor, säger Kenneth M Persson, forskningschef vid Sweden Water Research.

Sweden Water Researchs engagemang i Bolmen är långsiktigt. Under överskådlig tid kommer Bolmen att vara Skånes viktigaste vattentäkt. Kunskap om hur vattentäkten ändras på grund av klimat, väder, ekologi, markanvändning med mera kommer att bli allt viktigare att ta fram och förstå så att den framtida vattenförsörjningen kan säkras. Därför behövs forskning och metodutveckling, men också nära samverkan med andra forskare i Sverige och utomlands. Ett associerat medlemskap i SITES ger Sweden Water Research tillgång till detta, vilket är en mycket värdefull och välkommen förstärkning

Sweden Water Research bedriver sedan 1 januari 2014 egen forskning om tillståndet i de tre sjöar som är råvattentäkter för västra Skånes vattenförsörjning: Vombsjön, Ringsjön och Bolmen. Under 2017 har Bolmens forskningsstation också samverkat informellt med SITES i AquaNet-projektet (läs mer om AquaNet här).

Sweden Water Research får som associerad SITES-medlem tillgång till mätdata från andra SITES-stationer, värdefulla erfarenheter och ny kunskap. Det öppnar också upp för samverkan med andra forskare i Sverige och utomlands.

Forskningsstationen vid Bolmen
Sedan 1 juni 2017 finns en fast forskningsstation i Tiraholm vid Bolmen. Den leds lokalt av forskningsstationsföreståndaren Juha Rankinen och har en styrgrupp för forskning bestående av Sweden Water Research forskningschefer. Själva anläggningens huvudman är Sydvatten AB, medan Sweden Water Research AB ansvarar för vetenskaplig planering, verksamhet och ansökningar.

Vad är SITES?
SITES, Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning som ska bidra till att stärka svensk forskning baserad på mätningar och experiment utförda i fält.